Provincie Overijssel

Zwolle, 2 september 1999

OVERIJSSEL KRIJGT BIJNA 6 TON UIT BRUSSEL VOOR VERSTERKING INNOVATIEBELEID

De Europese commissie heeft de provincie Overijssel een bedrag van bijna f. 600.000,-- (250.000 Euro) toegekend voor de versterking van het innovatiebeleid. Het provinciaal bestuur is tevreden met de toezegging uit Brussel. In totaal komen 17 Europese regio's in aanmerking voor een Europese bijdrage. Samen met Limburg is Overijssel de enige Nederlandse regio die geld voor innovatie ontvangt. Overijssel ontvangt de bijdrage in het kader van het Europese programma "Regional Innovation Strategy" (RIS).

De provincie Overijssel voert een actief innovatiebeleid dat met name gericht is op het Midden- en Kleinbedrijf en zes belangrijke industriële sectoren. De komende jaren wil Overijssel het innovatiebeleid versterken. Hiervoor is in de komende jaar in totaal f. 5 miljoen beschikbaar. De Europese bijdrage maakt een verdere versterking van het beleid mogelijk.

Nadere inlichtingen, Toon Schuiling, team Communicatie provincie Overijssel, telefoon 038-425 23 12.

Deel: ' Overijssel 6 ton uit Brussel voor innovatiebeleid '
Lees ook