Provincie Overijssel

Hardenberg, 23 maart 1999

PROVINCIE OVERIJSSEL EN GEMEENTE HARDENBERG TEKENEN CONVENANT

De dagelijkse besturen van de provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg hebben vanmiddag in Hardenberg harde afspraken gemaakt over de versterking van de streekfunctie van Hardenberg. De afspraken zijn neergelegd in een convenant. Het convenant is ondertekend door de Commissaris van de Koningin in Overijssel, mr. J.A.M. Hendrikx en burgemeester drs. H. Smit van de gemeente Hardenberg. Beide partijen maken zich sterk voor een goede ontwikkeling van de gemeente Hardenberg als een kern met een streekfunctie in Noordoost-Overijssel. Op basis van het convenant investeert de provincie een kwart miljoen extra in het stimuleren en verder uitvoeren van dit door provincie en gemeente gezamenlijk ingezette proces.
Hardenberg is in de provinciale nota "Ontwikkelen en koesteren" aangeduid als een "kern met stip". Dit betekent dat aan Hardenberg een functie als streekkern wordt toegekend. De provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg werken de nieuwe status van Hardenberg uit in strategische plannen zoals bijvoorbeeld het streekplan. Eerder dit jaar sloot het provinciaal bestuur een soortgelijk convenant met de gemeente Steenwijk. De provincie Overijssel kent aan beide gemeenten, gelet op de ligging, een sterke regionale functie toe. Het convenant stelt Hardenberg in de gelegenheid om zich in Noordoost-Overijssel te profileren als een regionaal centrum met een breed aanbod op het gebied van wonen, werken en winkelen. Met het oog hierop worden negen functies ontwikkeld en versterkt. Het gaat om de functies winkelen, zorg, voortgezet onderwijs, horeca- en verblijfsvoorzieningen, cultuur, werk, infrastructuur, recreatie en toerisme en ecologie en landschapsontwikkeling. Prioriteit wordt gegeven aan projecten op het gebied van economische zaken, infrastructuur, centrumontwikkeling en revitalisering van het cultureel centrum "de Voorveghter".

Deel: ' Overijssel en Hardenberg tekenen convenant '
Lees ook