Provincie Overijssel

'Overijssel laat zich niet overrulen door het Rijk'

De Overijsselse Commissaris van de Koningin mr. Geert J. Jansen waarschuwt het Rijk er ondubbelzinnig voor geen beslissing te nemen over een eventuele van wijziging van de provinciegrens tussen Overijssel en Gelderland. Die beslissing is aan de provincie en niet aan het Rijk. De kwestie speelt naar aanleiding van dd gemeentelijke herindeling van het Overijsselse Bathmen.

Bij gemeentelijke herindelingen hamert het kabinet steeds op het belang van ?onderop? en van vrijwilligheid. Datzelfde uitgangspunt geldt onverkort voor provinciale herindeling. "Daarover beslist de provincie - en niet het Rijk", aldus de commissaris.

Nieuwe Provinciale Staten

Commissaris Jansen zette donderdag 20 maart 2003 het signaal op oranje tijdens de installatie van de nieuwe Provinciale Staten, die op 11 maart jl. zijn gekozen. Hij hield de Staten een spiegel voor van de provincie als modern middenbestuur.

Een bestuur van, voor en door mensen, dat als het moet buiten de eigen wettelijke kaders treedt om problemen in de samenleving op te lossen, bijvoorbeeld in de sfeer van de huisartsenzorg.

Mensenwerk
?Besturen is mensenwerk?, aldus Commissaris Jansen. ?Het zijn de mensen die de maatschappij vormen. Dat betekent dat je als bestuurder persoonlijk de verschillen die er in de samenleving zijn signaleert en dat je ze vervolgens goed uit de verf laat komen in het politieke debat en de besluitvorming, maar ook in de communicatie.?

Wat hem betreft mag het allemaal wel wat minder introvert in Overijssel. Oriënteren en manifesteren, is zijn credo. ?Een bestuur dat mensen centraal stelt, oriënteert zich naar alle kanten en laat zichzelf ook zien. Niet alleen in de eigen provincie, maar ook bij de buurprovincies, in Den Haag en Brussel, in het nieuwe Europa."

In een samenleving met volwassen bestuurlijke verhoudingen, betekent dit dat de provincie de gemeenten niet voor de voeten loopt; zij kunnen hun eigen boontjes doppen. De provincie richt zich op ?partnership?, op niet-vrijblijvende samenwerking. ?Bestuurders maar ook ambtenaren moeten zich bij alles wat ze doen afvragen: ?Wat is onze wereld? En wat beweegt de mensen met wie we te maken hebben en voor wie zijn we verantwoordelijk??

Bestuurlijk blok

Samen met Gelderland wil Commissaris Jansen een ?bestuurlijk blok? vormen met dezelfde impact als het samenwerkingsverband Noord-Nederland. Wat ?Den Haag? betreft pleitte Commissaris Jansen voor een grotere vertegenwoordiging van de provincie in de Tweede Kamer.

?Het merendeel van de Tweede Kamerleden komt uit de hoofdstad en de hofstad. ?Dat klopt niet, daar moeten we iets aan doen. Ik denk aan een wijziging van het Kiesstelsel, aan een combinatie van direct gekozen kandidaten en per district gekozen regiovertegenwoordigers. Daarover ga ik de discussie aan met de nieuwe Staten.?

Statenleden
Van de 63 statenleden zijn er 30 nieuw en intussen geïnstalleerd. Nieuwe gedeputeerden treden pas aan als er een Bestuursakkoord ligt. Op dit moment is informateur mevrouw Ank Bijleveld nog volop bezig met een verkenning van de mogelijkheden. De zes zittende gedeputeerden zijn demissionair en nemen zolang de honneurs waar.

Nieuwsredactie@prv-overijssel.nl

'Overijssel laat zich niet overrulen door het Rijk'

College kan Overijssel niet 'oorlogsvrij' verklaren

'Bazen van Overijssel' naar Hellendoorn

Deventer en Rijssen-Holten scoren met bestemmingsplan

Ank Bijleveld informateur provincie Overijssel

Spoorovergang bij Atalanta blijft open

Commissaris presenteert leidraad voor veiligheid

Hogere opkomst, winst CDA en PvdA

Dag van Overijssel trekt veel bezoekers

Geen oorlogstransporten door Overijssel

Ruim 10.000 bezoekers aan Overijsselse digiboerderij

Provincie schrapt lokatie voor Dag van Overijssel

© 20-03-2003 Provincie Overijssel

Deel: ' 'Overijssel laat zich niet overrulen door het Rijk' '
Lees ook