Provincie Overijssel

Zwolle, 17 september 1999

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Overijssel en de Hannema-de Stuers fundatie

NIEUWBOUW KASTEEL HET NIJENHUIS WEER EEN STAP VERDER

Gedeputeerde Staten van Overijssel en de Hannema-de Stuers fundatie hebben met blijdschap kennis genomen van de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Zwolle inzake de uitbreiding van kasteel Het Nijenhuis bij Heino. De rechtbank heeft praktisch alle bezwaren ongegrond verklaard. Alleen het bezwaar tegen de verlening van de monumentenvergunning, door de gemeente Wijhe, voor de doorbraak van het 15-de eeuwse gewelf van het kasteel is gegrond verklaard. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de richting van de verdere uitvoering van het ambitieuze plan rond de uitbreiding van Het Nijenhuis. Een van de belangrijkste redenen voor de verdere uitbreiding van kasteel Het Nijenhuis is de ontplooiing van de museale functie. De provincie Overijssel zet zich sterk in voor de ontwikkeling van het kasteel. De kwalitatieve verbeteringen komen de museale functie ten goede en betekent ook een behoud van de bezoekersaantallen. Hiermee blijft een belangrijke toeristische en artistieke trekpleister in de regio behouden.
De plannen voor de uitbreiding van Het Nijenhuis omvatten zowel nieuwbouw als het beter benutten van de bestaande gebouwen. Het nieuwbouwplan van architect Gunnar Daan voorziet in de aanleg van een ovaalvormige, ondergrondse expositieruimte aan de achterzijde van het kasteel. De ondergrondse tentoonstellingszaal is toegankelijk via een paviljoen met koperen koepel. Een open brug over de slotgracht, tussen kasteel en paviljoen, vormt de verbinding tussen oud- en nieuwbouw. Bovengronds zal de nieuwe tentoonstellingszaal zich vooral manifesteren als een glooiend terras. Het tentoonstellingsoppervlak bedraagt circa 600 vierkante meter en wordt toegevoegd aan de reeds bestaande tentoonstellingsruimte in het kasteel en de bijbehorende bouwhuizen.

Nadere informatie: team Communicatie, Petra Timmer, telefoon 038 425
23 18

Hannema-de Stuers fundatie, Bianca Scholten, telefoon 0572 39 14 34

Deel: ' Overijssel Nieuwbouw kasteel het nijenhuis stap verder '
Lees ook