Provincie Overijssel

Index

Overijssel zorgvuldig met uitzetten kasgeld

Zwolle, 19 juli 1999

Reactie op ontwikkelingen in Zuid Holland

OVERIJSSEL ZORVULDIG MET UITZETTEN KASGELD

De provincie Overijssel heeft op dit moment voor een bedrag van 187 miljoen aan (tijdelijk) overtollig kasgeld uitstaan. Het overgrote deel van dit bedrag is ondergebracht in depositierekeningen bij meerdere banken. Daarnaast staat sinds 1997 een bedrag van 15 miljoen uit bij het bedrijf Achmea. Deze lening loopt begin 2000 af. Ook heeft de provincie 26 miljoen uitstaan bij het Bouwfonds van de Nederlands gemeenten. Deze lening wordt gegarandeerd door de rijksoverheid. Dat schrijven GS in een brief aan Provinciale staten. Aanleiding voor de brief zijn de ontwikkelingen in Zuid Holland.
Doelstelling van het provinciale beleid met betrekking tot het beleggen van kasgeld is om een zo hoog mogelijk rendement te verkrijgen tegen een zo beperkt mogelijk risico. Trefwoorden terzake zijn zorgvuldig en zeker. Dit betekent onder meer dat Overijssel zich niet bezighoudt met zogeheten "rente-arbitrage". Rente-arbitrage houdt in dat een rentevoordeel wordt gecreëerd door geld goedkoop aan trekken en vervolgens voor de dezelfde looptijd duurder uit te zetten. De provincie Overijssel fungeert dus niet als bankier. Overijssel zet het tijdelijk overtollige kasgeld alleen uit bij partijen die aan een zogenaamde A-rating voldoen. A-rating is een soort keurmerk voor soliditeit.
Het provinciaal bestuur stelt met nadruk dat het beleggen van geld niet tot de kernactiviteiten van de provincie behoort. GS vinden dat de financiële middelen die aan de provincie ten dienst worden gesteld maatschappelijk moeten worden ingezet. Desondanks kan het gebeuren dat er tijdelijk teveel aan kasgeld is. Leidraad voor het provinciale beleid is het "protocol treasury" dat met instemming van de statencommissie is vastgesteld.

Deel: ' Overijssel zorgvuldig met uitzetten kasgeld '




Lees ook