Provincie Overijssel

Overijssels Kulturhus in trek

Het Kulturhusconcept is in trek in Overijssel. Na de eerste voorzichtige stappen en pilotprojecten door de provincie eind jaren negentig, zijn zes verzoeken voor subsidie gehonoreerd. Daarnaast leven in verschillende gemeenten plannen om voor de tweede subsidieronde een plan in te dienen. Dat gaf gedeputeerde Kristen aan bij de opening van het Kulturhussymposium in het provinciehuis.

De bijeenkomst was bedoeld voor gemeenten en instellingen die bezig zijn met de ontwikkeling van een Kulturhus. Ongeveer vijftig belangstellenden waren aanwezig.

Nieuwe verzoeken

Gedeputeerde Kristen gaf in zijn openingstoespraak aan dat er nu al zes gemeenten een positief antwoord op hun subsidieverzoek hebben gekregen. Nieuwe verzoeken voor het bouwen van een Kulturhus kunnen gemeenten vóór 1 april aanstaande indienen.

De provincie heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning en uitvoering van nieuwe projecten. Hierdoor kan het projectbureau Kulturhus worden uitgebreid waardoor het de gemeenten nog beter van advies en ondersteuning kan voorzien. De gemeenten kunnen nu voor drie zaken een beroep doen op de provincie, namelijk een bijdrage in planvorming, in de realisatie van een Kulturhus en in de programmering.

Zeer tevreden
Juist dit laatste vindt Kristen van groot belang. ?Het Kulturhus onderscheidt zich van een multifunctionele ruimte doordat we nadrukkelijk van de instellingen vragen dat zij samenwerken. Niet alleen samenwerken in het beheren van het gebouw, maar ook in de programmering. Om dit te bevorderen hebben we een extra subsidiemogelijkheid gecreëerd. Ik ben hier zeer tevreden mee.?

Wethouder Dini Laarman van de gemeente Dalfsen bracht de belangstellenden in de zaal naar het jaar 2010. Het Kulturhus te Lemelerveld is mede dankzij de provinciale bijdrage en een bijdrage uit het Europese Leader+ programma geopend. ?Stelt u zich eens voor, opa Jan brengt kleindochter Edith op de fiets naar de kinderopvang. Vervolgens gaat hij zelf zijn krantje lezen in de bibliotheek en een kopje koffie drinken in het café.?

Ideaal concept

Het Kulturhus is een ideaal concept om door bundeling van krachten, voorzieningen in stand te houden. Niet alleen op het platteland, maar ook in de stadswijken die ver van het centrum verwijderd zijn.

De kracht van het Kulturhus is dat het geen blauwdruk is, je kan het precies op maat maken zodat het aansluit bij de behoefte van de mensen. Inmiddels is het Kulturhus uitgegroeid tot een concept waarbij niet alleen de leefbaarheid betrokken wordt, maar ook plattelandsvernieuwing, grotestedenbeleid, economische ontwikkeling, werkgelegenheid en de vernieuwing van zorg/welzijn en ouderenhuisvesting.

Overijssels Kulturhus in trek

'Politiek is goed in risicomijdend gedrag'

Reportage: Rust en Ruimte in Mastenbroek

Gedeputeerde Jansen geeft startsein voor campagne ?Nederland leeft met water?

© 17-02-2003 Provincie Overijssel

Deel: ' Overijssels Kulturhus in trek '
Lees ook