Provincie Overijssel

Overijsselse avond in Goor

Aan de vooravond van de provinciale verkiezingen organiseert de provincie zes inhoudelijke debatten. Op dinsdag 18 februari 2003 vindt de tweede, zogenaamde Overijsselse Avond, plaats. Tijdens deze avond staat het thema veiligheid centraal.

Onder leiding van het duo Han Pape (hoofdredacteur van Weekblad de Roskam) en Gerrit van der Kooij (politiek redacteur van de TROS) gaan vertegenwoordigers van de politieke partijen in koppels in debat. De koppels, bestaande uit twee leden van verschillende politieke partijen, krijgen één stelling voorgelegd. Beiden kunnen in één minuut hun standpunt geven en krijgen daarna tien minuten de gelegenheid om met elkaar, en het publiek, in discussie te gaan. Het publiek kan tevens andere actuele onderwerpen aansnijden.

U bent op 18 februari 2003 vanaf 19.30 uur van harte welkom in De Reggehof, De Hofte 5 te Goor.

Bron: Toon Schuiling, telefoon 038 - 425 17 28


© 14-02-2003 Provincie Overijssel

Deel: ' Overijsselse avond in Goor '
Lees ook