Provincie Overijssel

Gedeputeerde Piet Jansen loopt stage bij boer

Gedeputeerde Piet Jansen van de provincie Overijssel liep maandagmiddag 22 juli stage bij agrariër Walter Truitman in Delden. De stage was bedoeld om Jansen kennis te laten maken met de dagelijkse praktijk van het boerenleven.

Naast de informele kennismaking met het agrarisch bedrijf kwam ook de problematiek van bedrijfsovernames ter sprake. Het overnemen van een agrarisch bedrijf is de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden door teruglopende rendementen in de landbouw en de toegenomen behoefte aan kapitaal voor de overname.

Het Agrarisch Jongeren Kontakt heeft een voorstel gedaan voor vestigingssteun, het zogeheten 'Next generation Fund', waarvoor ze steun vraagt van gedeputeerde Jansen.

Bron: Petra Timmer , telefoon 038 425 23 18


© 24-07-2002 Provincie Overijssel

Zoekwoorden:

Deel: ' Overijsselse gedeputeerde Piet Jansen loopt stage bij boer '
Lees ook