Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 31 MEI 2002

Overkoepelend managementcomité voor Export Vlaanderen en Dienst Investeren Vlaanderen

Op voorstel van Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, Jaak GABRIELS beslist de Vlaamse regering de bevoegde minister te machtigen om een overkoepelend managementcomité voor Export Vlaanderen (EV) en Dienst Investeren Vlaanderen (DIV)op te richten.

Dit managementcomité zal op dagelijkse continue wijze werken en in 2002 als opdracht hebben om de cohabitatie in Brussel en in het buitenland van EV en DIV te organiseren en een gemeenschappelijk actieprogramma te realiseren.

Met deze beslissing geeft de Vlaamse regering een antwoord op de verandering die zich de voorbije jaren heeft voorgedaan op het vlak van het internationaal ondernemen.

Een studie van Ernst & Young - in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Buitenlandse Handel - wees immers uit dat de Vlaamse overheidsinspanning voor wat betreft het Buitenlands Economisch Beleid nog teveel gericht is op de bevordering van de traditionele export en het aantrekken van investeringen naar Vlaanderen. Inmiddels zijn de activiteiten van onze ondernemers veel gevarieerder en omvatten zij naast de traditionele export ook de import, de doorvoer en allerlei vormen van samenwerking met partners, uitwisseling van technologie en investeringen in het buitenland met het oog op de expansie op nieuwe markten.

Om hieraan een oplossing te bieden zal er een bundeling van krachten en een heroriëntering van het Vlaams Beleid inzake het extern economisch beleid moeten tot stand gebracht worden. Dit moet leiden tot een nieuwe competente, centrale ondersteunende dienst met als doel het internationaal ondernemen efficiënt, effectief en resultaatsgedreven te bevorderen door het nauwer betrekken van alle actoren en het professionaliseren van het netwerk in binnen -en buitenland.

De beslissing van de Vlaamse regering tot oprichting van dit overkoepelend managementcomité is de eerste stap in dit proces.

persinfo : Mark Vanleeuw, woordvoerder van minister Gabriels - tel. 02 211 06 11
e-mail: persdienst.gabriels@vlaanderen.be

Deel: ' Overkoepelend managementcomité voor Export Vlaanderen en Dienst Inve.. '
Lees ook