Informatie: VOOR DE PERS

CNV Metaal en elektro is een vakgroep van de CNV BedrijvenBond

Donderdag 2 september 1999

Overleg over beveiliging Philips mislukt. Acties dreigen

Vanmorgen is het overleg tussen CNV Metaal en elektro en de dienst Philips Vastgoedbeheer en Diensten vastgelopen. Philips weigert tegemoet te komen aan de eis van de bond dat de huidige beveiligingsmensen in dienst van Philips blijven bij de verkoop van de dienst aan Randon. Deze verkoop kost de gemiddelde werknemer circa 25 procent van zijn arbeidsvoorwaarden.

Philips heeft volgens CNV Metaal en elektro een uiterst mager en volstrekt onvoldoende bod gedaan. Zo zou personeel ouder dan 51 worden gedetacheerd bij Randon, voor de rest geldt een half jaar om-, her- en bijscholing. Verder wil men maximaal zes maandsalarissen 'meegeven' bij vrijwillig vertrek, plus gedurende acht jaar een aanvulling als het nieuwe salaris lager is dan het loon bij Philips.Maandag 6 september komt het actiecomité bij elkaar om de situatie te bezien en te bekijken of en zo ja welke acties er zullen worden gevoerd.

Nadere inlichtingen:

Nico Bogaard (bestuurder CNV Metaal en elektro) 076 - 57 24 670 (kantoor)

Jan Immerzeel (persvoorlichting) 030 - 6 348 348 (kantoor)

Deel: ' Overleg beveiliging Philips mislukt; acties dreigen '
Lees ook