Politiebond ACP


Bezuinigingen Korps Landelijke Politiediensten

De Ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën praten vandaag, maandag 5 juli 1999, over de manier waarop wordt omgegaan met de dreigende bezuiniging van 40 tot 60 miljoen gulden op het korps Landelijke politiediensten (KLPD). Besprekingen met de Ondernemingsraad en de korpschef geven tot nu toe geen duidelijkheid over wat er gaat gebeuren. Zoals het er nu uit ziet zijn er ongeveer 400 banen in het geding. Dit leidt tot grote onrust onder het personeel van de KLPD.

Door de politievakorganisatie ACP is al geruime tijd overleg gevraagd met de Minister van Justitie. Pas vandaag werden de politievakbonden uitgenodigd voor overleg hierover.

Door de regering is toegezegd dat er de komende jaren meer politie op straat komt. Om daar geld voor vrij te maken moeten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alle andere Ministeries 5% bezuinigen. Zo ook het Ministerie van Justitie, die alleen de KLPD onder haar beheer heeft.
Het is dan ook wrang om te moeten constateren dat de koele rekenmeesters van Justitie deze bezuiniging ook van toepassing verklaren op de politie zelf!

Daarnaast werd een deel van het miljoenentekort veroorzaakt door de overgang van de KLPD, van Justitie naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. In verband met deze overgang is de voor de regiopolitie inmiddels gebruikelijke (anders dan bij Justitie) rekenmethode toegepast over de bestaande budgetten van de KLPD.

We wachten de beraadslagingen tussen de ministeries af en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Deel: ' Overleg bezuinigingen Korps Landelijke Politiediensten '
Lees ook