Nederlandse Vereniging van journalisten

Overleg CAO-vak weer op gang

De NVJ en de werkgevers in de vaktijdschriftenbranche hervatten het overleg over een nieuwe journalisten-CAO. Inzet van de besprekingen is het afsluiten van een tweejarig akkoord. De werkgevers bieden een loonsverhoging van 6,25 procent.

De werkgevers boden aanvankelijk voor 18 maanden 4,75 procent loonsverhoging. De NVJ ging naar de onderhandelingstafel met een looneis van 4,5 procent voor één jaar (3,5 procent verhoging plus 1 procent om de achterstand in deze sector in te lopen). Het grote verschil tussen beide voorstellen maakte dat het overleg wekenlang kwam stil te liggen.
NVJ-secretaris Yvonne Dankfort acht de extra looneis nog steeds redelijk. "De uitgeverijen halen hoge winsten. Het gaat hen goed. Vaktijdschriftjournalisten hebben zonder meer een achterstand bij collega's elders. Daar zou iets aan moeten worden gedaan." Partijen moeten ook nog overeenstemming bereiken over een vergoeding voor hergebruik van journalistiek materiaal, verlof à la carte en de verruiming van de werkingssfeer van de CAO naar medewerkers betrokken bij elektronische nieuwsproducten.

Deel: ' Overleg CAO vaktijdschriften weer op gang '
Lees ook