Nederlandse Vereniging van journalisten

Overleg CAO-vak verloopt stroef

Het overleg over een nieuwe CAO voor de vaktijdschriftjournalisten verloopt stroef. Na drie ronden is een akkoord nog niet in zicht. Meningsverschillen bestaan over de duur van het contract en de salarisverhoging. |
Werkgevers bieden voor 18 maanden 4,75 procent loonsverhoging. De NVJ ging naar de onderhandelingstafel met een looneis van 4,5 procent voor één jaar (3,5 procent verhoging plus 1 procent om de achterstand in deze sector in te lopen). Ook verschillen partijen van mening over afspraken voor hergebruik van journalistiek materiaal, verlof à la carte en de verruiming van de werkingssfeer van de CAO naar medewerkers betrokken bij electronische nieuwsproducten. Het overleg wordt 12 februari voortgezet.

Amsterdam, 12-02-99

Deel: ' Overleg CAO vaktijdschriftjournalisten verloopt stroef '
Lees ook