GGZ Nederland

Utrecht, 15 maart 2000

OVERLEG CRISISDIENSTEN VRIJDAG VOORTGEZET

Het overleg tussen GGZ NEDERLAND, de brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, en de vakbonden over een crisisdienstregeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), wordt aanstaande vrijdag 17 maart voortgezet. Vandaag, woensdag 15 maart, hebben GGZ NEDERLAND en de bonden intensief overlegd over een aangepaste en verbeterde vergoedingsregeling voor de ongeveer 1000 crisisdienstmedewerkers in de ggz. Aanleiding voor dit overleg was de gezamenlijke afspraak om uiterlijk 1 juli aanstaande met een aangepaste regeling te komen. Deze afspraak komt voort uit de huidige CAO-GGZ, die loopt tot 1 maart 2001.
Het overleg van vandaag is in goede harmonie verlopen. Ondanks het feit dat er nog geen finale principe-overeenkomst is bereikt, hebben beide partijen goede hoop dat het aanstaande vrijdag lukt om op hoofdlijnen tot overeenstemming te komen. In het belang van het overleg zullen er vóór de afloop van de onderhandelingen van aanstaande vrijdag geen inhoudelijke mededelingen worden gedaan.

Deel: ' Overleg crisisdiensten vrijdag voortgezet '
Lees ook