Gemeente Helmond


21 september 2001
Overleg fractievoorzitters over benoemingsprocedure nieuwe burgemeester

Afgelopen dinsdag 18 september hebben de fractievoorzitters uit de Helmondse gemeenteraad onder voorzitterschap van loco-burgemeester mevr. Jonkers-Goedhart zich beraden over de procedure, die gevolgd moet worden om te komen tot de benoeming van een nieuwe burgemeester. Eerste stap op dit benoemingspad zal de extra raadsvergadering op 23 oktober zijn. Dan komt de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant naar Helmond om de profielschets voor een nieuwe burgemeester in ontvangst te nemen. In die extra vergadering wordt ook een besluit genomen over het al dan niet houden van een raadplegend referendum met betrekking tot de benoeming van een nieuwe burgemeester. Kort na 23 oktober, om precies te zijn op 6 november, benoemt de raad uit zijn midden een vertrouwenscommissie, die namens de gemeenteraad de benoemingsprocedure verder gaat begeleiden.

De fractievoorzitters werken de komende weken onder voorzitterschap van de loco-burgemeester aan de opstelling van een concept-profielschets, aan een voorstel over het al dan niet houden van een referendum en aan een voorstel met betrekking tot de bemensing van de vertrouwenscommissie.
Afgesproken is dat op 4 oktober een vervolgvergadering plaatsvindt.

(noot voor de redacties: door de fractievoorzitters is loco-burgemeester mevrouw Jonkers-Goedhart aangewezen als woordvoerder over deze aangelegenheid)

Deel: ' Overleg fractievoorzitters over benoeming burgemeester '
Lees ook