Gemeente 's-Hertogenbosch

27-03-2003

Overleg naar aanleiding oorlog in Irak

Naar aanleiding van de oorlog in Irak heeft er een overleg plaats gevonden tussen het gemeentebestuur, vertegenwoordigers van de Moslimgemeenschap in 's-Hertogenbosch, politie en intermediairs (Basta, Vluchtelingenwerk, Divers, Palet). Hoewel de Irakcrisis haast onvermijdelijk ook invloed heeft op de Bossche samenleving, worden extra maatregelen op dit moment niet noodzakelijk geacht. Gekozen wordt voor een behoedzame, maar alerte benadering. Daarbij zijn de volgende afspraken gemaakt:

- Irakezen wordt nadrukkelijk gewezen op twee telefoonnummers die inmiddels zijn opengesteld : (030) 275 89 76 en (030) 275 89 78. Men kan vragen stellen over de situatie in Irak, maar ook over vermiste familieleden. Hierover zijn afspraken gemaakt met het Rode Kruis. Verder kan men ook bellen als men z'n verhaal kwijt wil of als men denkt zelf over nieuwe informatie te beschikken. Men kan iedere dag bellen (dus ook in het weekend) van 9.00 tot 17.00 uur. Men wordt in zijn eigen taal (Arabisch en Koerdisch) te woord gestaan;
- de Moslimorganisaties en allochtone zelforganisaties in 's-Hertogenbosch zorgen zelf voor kleinschalige/laagdrempelige mogelijkheden waarbinnen ruimte is voor discussie, gebed en onderlinge steun;

- Stichting Vluchtelingenwerk regelt in rechtstreeks contact met de Irakese gemeenschap een opvang/activiteitenruimte voor Irakezen in het pand Lagelandstraat 14;

- de gemeente regelt voor de deelnemers aan het overleg een centraal emailadres waar meldingen gedaan kunnen worden die de Irak-crisis betreffen;

- alle deelnemers zeggen toe extra alert te zijn op hun (reguliere) signaleringsfunctie;

- vanuit de regeling "emancipatie allochtonen" kunnen eventueel de in dit kader extra te maken kosten worden vergoed.

Zoekwoorden:

Deel: ' Overleg gemeente Den Bosch naar aanleiding oorlog in Irak '
Lees ook