Rijksvoorlichtingsdienst

Overleg kabinet CDA-LPF-VVD (23 mei)

De informateur deelt mee, dat de fractievoorzitter van de VVD hem in aansluiting op het gesprek van de informateur van hedenmiddag met de fractievoorzitters van CDA, LPF en VVD heeft bericht, dat de fractie van de VVD beschikbaar is voor overleg over de vorming van een parlementair meerderheidskabinet van CDA, LPF en VVD.

Ter voorbereiding van dit overleg voert de informateur morgen, vrijdag 24 mei 2002, gesprekken met ieder van de drie fractievoorzitters afzonderlijk. 's Morgens ontvangt de informateur achtereenvolgens de fractievoorzitters van CDA en LPF, 's middags de fractievoorzitter van de VVD.

23-05-2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Overleg kabinet CDA-LPF-VVD '
Lees ook