KNSB

Persbericht

Overleg met commerciële ploegen loopt op niets uit

Amersfoort, 7 september 1999 Ref.: 60942/gk

Commerciële ploegen wijzen handreiking KNSB van de hand Amersfoort, 7 september 1999 - De commerciële schaatsploegen hebben het voorstel van de KNSB om meer ruimte te krijgen voor hun logo's op de wedstrijd-pakken van de kernploeg, afgewezen. Het was het teleurstellende resultaat van een bespreking die de schaatsbond en haar sponsors AEGON en Deliotte & Touche dinsdagavond op het bondsbureau hadden met vertegenwoordigers van de commerciële ploegen Sanex, SpaarSelect en Unit 4.

Het belangrijkste element uit het KNSB-voorstel is dat de commerciële ploegen de beschikking krijgen over de zogenaamde vijfde uiting op het rechter dijbeen ter grootte van 200 cm2. In de huidige situatie hebben zij recht op de vierde uiting (45 cm2) op de linkerborst. Er is in totaal 350 cm2 commerciële ruimte beschikbaar op de wedstrijdpakken van de schaatsers. Voor het gebruik van de vijfde uiting worden de commerciële ploegen geacht een bedrag te betalen dat overeenkomt met de vergoeding die de KNSB van haar sponsors AEGON en Deloitte & Touche voor deze positie ontvangt.

Dankzij de opstelling van haar sponsors - die bereid zijn hiervoor bestaande contracten open te breken - is de KNSB in staat deze handreiking naar de commerciële ploegen te maken. AEGON en Deloitte & Touche zijn bereid af te zien van deze ruimte om tot een vergelijk met de commerciële schaatsteams te komen. Beide KNSB-sponsors delen de mening dat niemand, en zeker de sporters en het Nederlandse schaatspubliek niet, gebaat is bij een voortdurende discussie over dit onderwerp in het nieuwe seizoen.

Met haar voorstel geeft de KNSB invulling aan het dit voorjaar ingezette beleid om te komen tot een constructieve samenwerking met de commerciële schaatsploegen. De KNSB erkent de schaatsploegen als een volwaardige gesprekspartner en is bereid met hen een licentie-overeenkomst te sluiten. In de overeenkomst wil de schaatsbond allerlei faciliteiten aan (de leden van) die ploegen verlenen, zoals het recht op reclameborden tijdens schaatsevenementen en het beschikbaar stellen van gratis toegangskaarten voor wedstrijden waar leden van de commerciële ploegen aan deelnemen en die onder auspiciën van de KNSB staan. Dat de commerciële ploegen het voorstel afwezen, stelt de KNSB teleur: "Het is buitengewoon spijtig dat onze intentie om te komen tot een samenwerking, uitsluitend door de commerciële ploegen kon worden gehonoreerd mits deze ruimte aan hen om niet ter beschikking zou worden gesteld. Zij bleken uit principe niet bereid te betalen voor de aan hen geboden commerciële verruiming. Dat is voor ons onacceptabel, omdat daardoor een onoverbrugbaar gat in de KNSB- begroting zou worden geslagen,"aldus voorzitter Wim Schenk in een reactie. "Met dit voorstel, gebaseerd op de genereuze opstelling van onze sponsors AEGON en Deloitte & Touche, komt de KNSB hen meer dan evenredig tegemoet. Er zit nu niets ander op dan, overigens in het volste vertrouwen, de uitspraak van de Nederlandse Mededingings- autoriteit af te wachten". De commerciële schaatsploegen hebben eind vorig jaar een klacht ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) omdat zij vinden dat de beschikbare commerciële ruimte op de wedstrijdpakken

niet redelijk verdeeld is tussen de KNSB-sponsors en die van de commerciële ploegen. Bij navraag liet de NMa de schaatsbond vorige week weten op dit moment geen antwoord te kunnen geven op de vraag of en zo ja wanneer zij tot een uitspraak komt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Overleg KNSB met commerciële ploegen loopt op niets uit '
Lees ook