Gemeente Utrecht

OVERLEG MET BEWONERS OVER VERKEER GAAT GEWOON DOOR

Allerlei vormen van overleg tussen de Vakgroep Verkeer van gemeente Utrecht en bewoners- en belangengroepen over verkeerssituaties in de stad blijven gewoon bestaan. Dit in tegenstelling tot het bericht in het Utrechts Nieuwsblad van 13 februari.

De bron van het bericht in het Utrechts Nieuwsblad is een brief van de directeur van de Dienst Stadsontwikkeling waar de Vakgroep Verkeer onderdeel van uitmaakt. De essentie van deze brief is dat de Vakgroep Verkeer werkt aan projecten waar geld voor is gereserveerd in de begroting. Ook de ontwikkeling en uitvoering van wijkverkeersplannen in samenwerking met wijkbureaus en wijkraden is voorzien. Daarnaast is een aantal uren beschikbaar voor het beantwoorden van 'losse' vragen van burgers, maar die tijd is beperkt omdat de Dienst Stadsontwikkeling (incl. de Vakgroep Verkeer) binnen het algemene budget moet blijven.

Gemeente Utrecht schaft dus niet alle overleg met bewoners over verkeer af, maar beperkt overleg met belangengroepen. Deze belangengroepen zoals de Fietsersbond en ROVER, die in het artikel in het UN worden opgevoerd, kunnen gewoon gebruik blijven maken van de reguliere inspraakprocedures. Daarnaast blijft de fietsersbond betrokken bij de Fietsnota en blijft ROVER vertegenwoordigd in het klantenpanel van het GVU. Gemeente Utrecht blijft daarnaast vertegenwoordigd in het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV), een samenwerkingsverband met de provincie en het BRU (Bestuur Regio Utrecht).

In bijvoegsel bijlage: Brief DSO over 'Werkzaamheden Vakgroep Verkeer' d.d. 31 januari 2003

Noot voor de media:

Voor meer informatie kunt u bellen met Stadhuis Utrecht, afd. Bestuursondersteuning, Casper van Riet, tel. (030) 286 11 48.

Utrecht, 13 februari 2003

Deel: ' Overleg met bewoners Utrecht over verkeer gaat gewoon door '
Lees ook