Ministerie van Verkeer en Waterstaat


https://www.minvenw.nl

MIN VenW: Overleg Netelenbos met gemeenten over IJzeren Rijn

OVERLEG MINISTER NETELENBOS MET GEMEENTEN OVER IJZEREN RIJN

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft vanmorgen een gesprek gehad met bestuurders van gemeenten in Limburg en Noord Brabant over de IJzeren Rijn. De minister heeft een toelichting gegeven op de stand van zaken van de besluitvorming rondom het goederenspoorproject IJzeren Rijn. De betrokken bestuurders respecteren dat de minister door de specifieke internationale omstandigheden (het Scheidingsverdrag tussen Nederland en België uit 1839) in dit project weinig keuzevrijheid heeft

De bestuurders zijn het echter niet eens met het tijdelijk rijden over het historisch tracé, omdat volgens hen een alternatief beschikbaar is in de vorm van de Montzenroute. Minister Netelenbos heeft hier begrip voor en heeft toegezegd dat ze er in de internationale onderhandelingen op aan zal dringen om het tijdelijk rijden zo kort mogelijk te houden. Ze geeft tevens aan dat over de IJzeren Rijn slechts een dubbelbesluit zal kunnen worden genomen, zodat de periode van tijdelijk rijden beperkt is. In het dubbelbesluit wordt tegelijkertijd een beslissing genomen over het definitieve tracé en over het tijdelijk laten rijden van goederentreinen over de IJzeren Rijn.

Tevens is afgesproken dat informatieavonden in de volgende fase (de uitwerking van het tracé) op locaties zo dicht mogelijk bij de betrokken omwonenden worden georganiseerd.

Den Haag, 4 oktober 2001

Yvonne de Keulenaar, 070 3516582

04 okt 01 14:30

Deel: ' Overleg Netelenbos met gemeenten over IJzeren Rijn '
Lees ook