Nederlandse Vereniging van journalisten

Overleg omroep-CAO afgebroken

De vakbonden hebben het overleg over een nieuwe CAO voor de publieke omroep afgebroken. Er is een grote kloof ontstaan over salarisverhoging, afbraak van sociale regelingen, flexibele contracten en de salarisstructuur. De NVJ raadpleegt de leden over acties. Volgens Kees Boonman, voorzitter van de sectie landelijke omroep, is het weer het oude liedje. "Al jaren krijgen wij dezelfde boodschap. De publieke omroep heeft het zo moeilijk en er is dus geen geld voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden beschikbaar." Elke keer weet de omroep een smoes te verzinnen, zo zegt hij. "De ene keer is het de dreiging van de opkomende commerciële omroep, dan weer is er geen ruimte vanwege een onzekere toekomst in een nieuw concessiestelsel. Altijd is er wel wat aan de hand in Hilversum."

Naar zijn smaak is thans een onzinnige situatie ontstaan. "Onbegrijpelijk. De werkgevers bieden 2,75 procent salarisverhoging voor een contract van anderhalf jaar. Dat is nog minder dan de afspraken die onlangs zijn gemaakt bij de politie en in het onderwijs. Een dergelijk bod kunnen wij niet serieus nemen. De achterstand in salarissen voor journalisten bij de omroep is al groot."

Pogingen in het recente verleden om in gezamenlijk overleg tot verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden te komen zijn op niets uitgelopen. Na het vorige CAO-akkoord gingen diverse commissies aan de slag. Van enig resultaat is geen sprake, zo moet Boonman concluderen. "Het wordt tijd een punt achter al het gezeur te zetten. We stellen echt geen onredelijke eisen. Het wordt het tijd voor acties." De NVJ zal daarover de komende weken de leden raadplegen.

Behalve over de salarisverhoging -de NVJ eist zes procent- kunnen CAO-partijen elkaar niet vinden in een wijziging van de salarisstructuur. De omroepen weigeren te praten over een betere uitloop. De omroepwerkgevers verlangen verder een goedkopere afvloeiingsregeling voor medewerkers die buiten hun schuld hun baan verliezen. En partijen staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de behandeling van flexwerkers. De bonden willen hun na drie jaar een vaste baan aanbieden, de omroepen willen een periode van vijf jaar.

Amsterdam, 12-02-99

Deel: ' Overleg omroep-CAO afgebroken '
Lees ook