Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Overleg over arbeidsvoorwaarden Sperwer

Nadat een gepland overleg in juni door Sperwer was afgezegd, is er vandaag opnieuw gesproken over de arbeidsvoorwaarden bij Sperwer. Er is een Personeelshandboek in de maak, waarin diverse regelingen zoals die binnen Sperwer gelden, zijn opgenomen.
Onderdeel daarvan is een harmonisatie van een aantal arbeidsvoorwaarden, die bij de diverse Sperweronderdelen verschillend waren of verschillend werden toegepast.
Over sommige van die arbeidsvoorwaarden onderhandelen de bonden met de directie, over andere de COR.

Werknemers die werken bij de groothandels van Sperwer vallen onder de CAO voor de Groothandel in Levensmiddelen, tenminste als zij een functie bekleden zoals die in de CAO wordt genoemd. Werknemers die een hogere functiegroep hebben vallen slechts gedeeltelijk of helemaal niet (bij een inkomen boven 8000 gulden bruto per maand).

Naast de bepalingen in de CAO, zijn er ook nog een aantal andere bepalingen die niet in de CAO en straks dus wel in het Personeelshandboek geregeld zijn. Daarbij moet u denken aan:
* het recht op een warme maaltijd bij overwerk (na 19.00 uur of na 10 uur werken)


* op de vergoedingen van telefoonrekeningen

* over vergoedingen voor bepaalde groepen werknemers die veel buiten het bedrijf werken (bijvoorbeeld voor een kopje koffie langs de weg door vertegenwoordigers en chauffeurs)


* de studiekostenvergoeding


* de regels waar u zich aan hebt te houden als u ziek bent en wt u van uw werkgever mag verwachten, enzovoort.

Over al dergelijke zaken, maar bijvoorbeeld ook over de inschaling van functies in de loonschalen, is het afgelopen jaar uitgebreid gesproken met Sperwer. We zijn het nog niet over alle punten eens, maar het eind komt in zicht. Het kan ook zijn dat we het over sommige punten oneens blijven met Sperwer, maar dat zullen we dan individueel gaan proberen te regelen.

Op maandag 19 augustus wordt er verder gesproken. Ik verwacht dat er dan uiteindelijk een stuk ligt, waarvan wij kunnen zeggen dat we het daar (in grote lijnen) mee eens kunnen zijn. Dan is het nog aan de COR om het eens te worden met de directie over die zaken die bij de COR liggen.

Wij zullen u zo snel mogelijk na 19 augustus weer informeren.

Aletta Bulsink
bestuurder handel
.

Heeft u vragen, dan kunt contact met mij opnemen via tel. (055) 577 26 40 of per email: a.bulsink@cnvdibo.nl

Apeldoorn, 18 juli 2002.

Deel: ' Overleg over arbeidsvoorwaarden Sperwer '
Lees ook