BOVAG persbericht

Datum: 26-7-1999Overleg over benzinemarkt hervat.

Vandaag 26 juli heeft het vervolg plaatsgevonden van de consultatieronde over de MDW-benzinemarkt tussen een ambtelijke werkgroep en betrokken branche-organisaties (BOVAG en Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie).
Het eerder gehouden overleg op 20 mei werd reeds na 10 minuten afgebroken, nadat BOVAG en een groot aantal oliemaatschappijen waren weggelopen.

Hoewel het overleg van vandaag in meer constructieve sfeer is verlopen werd vanuit de branches echter wel geconstateerd dat de voorstellen van de werkgroep geen duidelijke voordelen voor de consument zullen opleveren. Voor de zelfstandige pomphouder zullen de gevolgen zelfs desastreus zijn, met name omdat in kleinere woonkernen het benzinestation dreigt te verdwijnen. Een tijdelijke prijsoorlog, zoals die recent in Engeland heeft gewoed, heeft daar geleid tot de sluiting van 3900 kleine, lokale stations.

Er blijven nog veel vragen openstaan, zoals onduidelijkheid over de toetreding van nieuwe partijen tot de benzinemarkt en over de goedkeuring door Brussel van de voorgestelde methode van veiling van lokaties voor benzinestations.

De werkgroep heeft aangegeven dat er op bepaalde onderwerpen nadere discussie kan plaats vinden, zoals over de relatie tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet.
De branche heeft verklaard mee te willen werken aan overleg, waardoor enerzijds de marktwerking verbeterd zou kunnen worden, maar waarbij anderzijds de negatieve gevolgen van de voorstellen van de werkgroep zouden kunnen worden vermeden.

Voor nadere informatie:
BOVAG, Rob Boon 030-6595340 of 06-51383309
VNPI, Dominic Boot 070-3382364 privé. 3387891

Deel: ' Overleg over benzinemarkt hervat '
Lees ook