NU'91


NUfo is een nieuwsbrief voor actieve leden van NU'91, beroepsorganisatie van de verpleging

CAO-Ziekenhuizen

Eind januari vindt overleg plaats tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, NVZ, NU'91 en de vakbonden over een nieuwe CAO-Ziekenhuizen. NU'91 heeft een uitnodiging hiertoe ontvangen. Deze CAO komt in de plaats van de CAO-Ziekenhuiswezen. Behalve de ziekenhuizen vielen er nog drie branches onder de voormalige CAO-Ziekenhuiswezen. Zeer waarschijnlijk komen er de volgende CAO's: een CAO voor verpleeg- en verzorgingshuizen, een CAO-gehandicaptenzorg DTG en een CAO-GGZ verslavingszorg. De NVZ stelt voor om medio maart-april te onderhandelen over de nieuwe CAO-Ziekenhuizen. NU'91 gaat er vanuit dat de huidige CAO-Ziekenhuiswezen uitgangspunt is voor de nieuwe CAO(s). NU'91 heeft haar voorstellen tot wijziging van de CAO in voorbereiding. Vanaf 9 februari tot 1 maart zullen op verschillende plaatsen in het land de voorstellen met de NU'91-leden besproken worden. Deze voorstellen zal NU'91 zowel bij de NVZ als bij de andere werkgeversverenigingen indienen. Dus, ongeacht de bedrijfstak waar u werkt: kom naar de ledenbijeenkomsten zodat u invloed uitoefent op uw eigen CAO. Dit geldt ook voor de verplegenden die in de Thuiszorg werken.

Deel: ' Overleg over CAO-Ziekenhuizen '
Lees ook