Provincie Zuid-Holland


17 februari 1999

Persbericht van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag

Overleg over financiele positie den haag

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Burgemeester en Wethouders van Den Haag hebben vanmorgen in het provinciehuis in Den Haag overleg gevoerd over de financiële situatie van Den Haag nu de voorgenomen grenscorrecties in de Haagse regio vooralsnog niet zijn doorgegaan.

Het was een constructief en toekomstgericht gesprek. Daarin is nog eens bevestigd dat de provincie vanuit de erkenning van de problemen van Den Haag wil mee blijven werken aan het vinden van oplossingen.

In het gesprek is naar voren gekomen dat de provincie de begroting van Den Haag formeel niet kan goedkeuren zolang deze niet sluitend is. Afgesproken is dat nader zal worden bezien hoe de provincie maatwerk kan toepassen bij het preventief toezicht om voor Den Haag een werkbare situatie te scheppen bij de uitvoering van de begroting.

Daarnaast is erkend dat het Den Haag ontbreekt aan financiële ruimte om een aantal noodzakelijke investeringen te doen ten behoeve van de economische structuurversterking van de stad.

Op korte termijn zal nader worden bekeken hoe de provincie Zuid-Holland, naast het rijk, bij kan dragen aan Haagse investeringsprojecten.

Deel: ' Overleg over financiele positie Den Haag '
Lees ook