BOVAG persbericht

Bron: Persberichten
Datum: 20-5-1999Overleg over kabinetsplannen marktwerking benzine loopt stuk

Een aantal belanghebbende organisaties, waaronder de afdeling Branche Behartiging Tankstations van BOVAG, heeft zich vanmorgen genoodzaakt gezien onder protest een consultatieve bijeenkomst over de kabinetsvoorstellen inzake liberalisering van de benzinemarkt te verlaten. De bijeenkomst vond plaats onder auspiciën van de Werkgroep MDW-benzinemarkt.
De betrokken organisaties hadden er bezwaar tegen, dat de ambtelijke werkgroep de consultatie wilde doen plaatsvinden aan de hand van een reeks suggestieve en tendentieuze vragen en stellingen. Daardoor voelden zij zich ernstig beknot in de mogelijkheden om hun opvattingen over de voorgenomen en zeer vergaande kabinetsplannen naar eigen inzicht naar voren te brengen. In de kabinetsplannen gaat het onder meer om het uitbreiden van het aantal benzinestations langs de snelwegen, het a-symetrisch veilen van vergunningen om benzinestations te exploiteren en het openbreken van momenteel geldende contracten met de exploitanten van benzinestations.
Toen de voorzitter van de bijeenkomst, topambtenaar mr. W. de Boer van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, ook na een dringende oproep van voorzitter D.Schurink van de afdeling Branche Behartiging Tankstations van BOVAG, bleef weigeren om de consultatie beter te structureren, verlieten vertegenwoordigers van de betrokken organisaties onder protest de bijeenkomst.

Zoekwoorden:

Deel: ' Overleg over marktwerking benzine loopt stuk '
Lees ook