Gemeente Stede Broec

17-3-2003
Stand van zaken coalitiebesprekingen

Overleg over nieuw college inmiddels gaande

In de krant, op deze voorlichtingspagina's of op deze website heeft u waarschijnlijk gelezen dat de drie wethouders afgetreden zijn. Zij blijven lopende zaken behartigen in afwachting van de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders.

De Onafhankelijke Partij heeft als grootste fractie het initiatief genomen. Op 7 maart heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van alle raadsfracties. Dezer dagen voert de Onafhankelijke Partij gesprekken met alle fracties apart.

Deel: ' Overleg over nieuw college Stede Broec '
Lees ook