Overlijden patiënt zorgvuldig onderzocht


Deventer Ziekenhuis en Dimence onderzochten situatie in volledige openheid

DEVENTER, 20111103 -- Vandaag is er in de media veel aandacht voor een patiënt die in 2009 bij Dimence en het Deventer Ziekenhuis in behandeling was en uiteindelijk is overleden. Het feit dat er in de behandeling van de betrokken patiënt zaken niet goed zijn gegaan, wordt door ons erg betreurd. We hebben de situatie direct zorgvuldig onderzocht en hier maximaal lering uit getrokken.

Sommige patiënten hebben zo’n complexe hulpvraag, zowel lichamelijk als psychisch, dat de behandeling onder zeer moeilijke omstandigheden moet plaatsvinden. Er zijn destijds zaken niet goed verlopen in de zorg voor deze patiënt.

Om te onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren hebben het Deventer Ziekenhuis en Dimence direct op eigen initiatief een onderzoekscommissie onder leiding van een onafhankelijke voorzitter opdracht gegeven om het overlijden van de patiënt te onderzoeken. Er zijn aanbevelingen uit het onderzoek voortgekomen gericht op het verbeteren van de zorgprocessen van complexe, gemeenschappelijke patiënten. Deze aanbevelingen zijn voor het grootste gedeelte uitgevoerd of worden op korte termijn gerealiseerd.

Het onderzoeksrapport is in volledige openheid met de familie besproken. De familie weet dat we altijd bereid zijn om nadere uitleg te geven of ondersteuning te bieden. Ook hebben we een schadevergoeding betaald aan de familie, bedoeld voor rechtsbijstand en de kosten van de begrafenis. Van zwijggeld is geen sprake geweest. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is van het begin af aan nauw betrokken geweest bij deze zaak.


Onderzoek
Beide instellingen hebben direct, zoals dat hoort bij een calamiteit, een onderzoekscommissie ingesteld. De voorzitter van de onderzoekscommissie was werkzaam bij een externe organisatie. De aanbevelingen richtten zich met name op de verbetering van de zorgprocessen van patiënten met een gecombineerde zorgvraag. De aanbevelingen uit het onderzoek zijn overgenomen en worden opgevolgd. Zo zijn er verbeterde procedures, protocollen en afspraken opgesteld. Er is een duidelijke overlegstructuur vastgesteld en zijn er afspraken over de wijze van verwijzing en terugrapportage gemaakt. Ook zijn in beide organisaties verantwoordelijken aangesteld die zorgen voor een goede afstemming bij patiënten met ernstige psychiatrische en somatische problematiek.


Deel: ' Overlijden patiënt zorgvuldig onderzocht '
Lees ook