Wegener NV

03-09-2001 17:30

Overname door Wegener Direct Marketing Nederland van Action Team gaat niet door

Op 11 juli jl. kondigden Wegener Direct Marketing Nederland BV (dochteronderneming van Wegener NV) en All-Ways Holding BV, de aandeelhouder van Action Team BV te Amsterdam, aan dat gesprekken gevoerd werden over de aankoop door Wegener van het gehele geplaatste aandelenkapitaal van Action Team BV.
Deze gesprekken hebben niet tot finale overeenstemming geleid, waarop dezer dagen is besloten de onderhandelingen te staken.

Het betrokken vertegenwoordigend overleg, de vakorganisaties en de Sociaal Economische Raad zijn inmiddels omtrent het bovenstaande geïnformeerd.

Apeldoorn, 3 september 2001

Raad van Bestuur
Wegener NV

Voor nader informatie: Wegener NV, concern communicatie, tel. 055-5388652

Deel: ' Overname Action Team door Wegener gaat niet door '
Lees ook