Wegener Arcade

30-06-1999

Overname Adogis en GiS Geo door Suurland Falkplan

De directies van Intragis BV te Amsterdam en Suurland Falkplan BV te Eindhoven (dochteronderneming van Wegener Arcade NV) hebben in de afgelopen periode gesprekken gevoerd omtrent de overname door Suurland Falkplan van het gehele geplaatste aandelenkapitaal in Adogis BV en GiS Geo bv.

Beoogd wordt deze activiteiten als een separate business-unit onder de naam "GIS Applicaties" binnen Suurland Falkplan voort te zetten.

De verwachting is thans gewettigd dat partijen overeenstemming kunnen bereiken.

Adogis en Gis Geo zijn met name actief op het terrein van het ontwikkelen en vermarkten van digitale geografische informatie. Een belangrijk onderdeel van de activiteiten wordt gevormd door het ontwikkelen van Internet- en Intranet-toepassingen.

Suurland Falkplan is marktleider op het terrein van cartografische producten en diensten in de meest brede zin (van Falk wegenkaarten, het Shell-stratenboek - uitgave in samenwerking met Shell - tot en met gedigitaliseerde producten, zoals de CD-Rom

"Easy Travel"). Daarenboven is Suurland Falkplan uitgeefster van het merendeel van de in Nederland verschijnende gemeentegidsen.

De beoogde overname vormt een duidelijke versterking van de marktpositie van Suurland Falkplan, met name op het terrein van het verder ontwikkelen van gedigitaliseerde cartografische producten en diensten. Daarenboven past de overname uitstekend in het streven van Wegener Arcade naar verdere groei in de sector cartografie.

De beoogde overname als zodanig zal geen negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid van de betrokken personeelsleden.

Het vertegenwoordigend overleg, de vakorganisaties en de Sociaal Economische Raad zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de voorgenomen transactie.

Apeldoorn/Amsterdam, 30 juni 1999

Raad van Bestuur Wegener Arcade NV

Directie Intragis BV, de heer H. van Cann, tel.: 020-5306060.

Voor nadere informatie:

- Wegener Arcade NV, in- en externe betrekkingen, tel.: 055-5388652

- Intragis BV, de heer H. van Cann, tel.: 020-5306060

Deel: ' Overname Adogis en GiS Geo door Suurland Falkplan '
Lees ook