Wegener Arcade

04-11-1999

OVERNAME UNIJEP S.A. IN BELGIË DOOR WEGENER ARCADE

De directie van Unijep S.A. te Luik (België) en de Raad van Bestuur van Wegener Arcade NV te Apeldoorn hebben in principe overeenstemming bereikt omtrent de overdracht aan Wegener NV in België van de activiteiten van Unijep.

Unijep is actief op het gebied van het uitgeven van informatiegidsen voor gemeenten, met name gericht op de Waalse markt. Daarnaast geeft Unijep ziekenhuisgidsen en andere informatiebulletins uit.

Wegener Arcade is, via haar dochteronderneming Wegener NV in België (Sint-Niklaas), marktleider op het gebied van het uitgeven van gemeentelijke informatiegidsen in Vlaanderen. Daarnaast exploiteert Wegener NV in België plattegrondkasten en de zogenaamde Infotelcels (in samenwerking met Belgacom).

Bundeling van activiteiten betekent dat nog beter ingespeeld kan worden op de groeiende vraag in geheel België naar informatieve producten op gemeentelijk niveau. De samengevoegde onderneming, die zal gaan opereren onder de naam Wegener Unijep, zal marktleider zijn in geheel België op het gebied van het exploiteren van gemeentelijke informatie. Door de beoogde samenvoeging wordt een schaalgrootte bereikt die het mogelijk maakt nieuwe (digitale) producten en diensten te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld internetdiensten voor gemeenten.

Apeldoorn, 4 november 1999

Directie Unijep S.A.

Raad van Bestuur Wegener Arcade NV

Wegener Arcade NV is de in Apeldoorn gevestigde holding van meer dan 40 ondernemingen in de informatie-, direct marketing- en entertainmentindustrie in zowel Nederland als een groot aantal West-Europese landen, met een totaalomzet van ruim f. 1,5 miljard en ruim 5.500 personeelsleden.

De activiteiten van Wegener Arcade omvatten onder meer


* regionale dagbladen, nieuws- en huis-aan-huisbladen;


* direct marketing-services en verspreidingen;


* tijdschriften (m.n. vak-, special interest- en publiekstijdschriften);


* audiovisuele producten en -diensten (muziek-cd's, film en video) en tv- en radio-stations;


* digital publishing: onder meer financieel economische en Internetdiensten;


* informatiegidsen en cartografische producten;


* grafische activiteiten (krantenproductie).

(Internet: www.wegener.nl)

Voor nadere informatie:


- Directie Unijep S.A., tel.: 00-32-42247486


- Wegener Arcade NV, in- en externe betrekkingen, tel.: 055-5388652

Deel: ' Overname UNIJEP S.A. in Belgie door Wegener Arcade '




Lees ook