Rechtbank Leeuwarden

Overplaatsing van Amelander asielzoekers naar Kollum door de rechter opgeschort

Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 25-02-2003

De voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden, sector bestuursrecht, heeft in zijn uitspraak van 25 februari 2003 uitspraak gedaan in een nieuw verzoek van op Ameland verblijvende asielzoekers. Twee gezinnen met kinderen die door het COA naar het asielzoekerscentrum (azc) in Kollum zijn overgeplaatst, hebben dit nieuwe verzoek ingediend omdat inmiddels duidelijk is geworden dat het azc in Kollum binnenkort (1 september 2003) dicht gaat.

Op grond van dit nieuwe feit is de bestuursrechter van mening dat het niet redelijk is om de gezinnen met kinderen waar het in deze procedure om gaat, thans over te plaatsen naar Kollum. De kinderen moeten dan niet alleen gedurende het schooljaar 2002/2003 van school veranderen, maar ze zullen na de verhuizing uit Kollum het schooljaar 2003/2004 op weer een andere school moeten beginnen. De rechter is van mening dat het meermaals wisselen van school op een dergelijk korte termijn alleen onder bijzondere omstandigheden kan worden gerechtvaardigd.

Van dergelijke omstandigheden is in dit geval niet gebleken. Weliswaar heeft het COA financiële belangen bij het sluiten van de tijdelijke opvang op Ameland, maar aangezien het slechts om een korte periode gaat is de rechter van mening dat dit niet van doorslaggevend gewicht is. Bovendien heeft het COA zelf aangegeven dat vele azc's momenteel leegstand kennen, zodat aannemelijk is dat de gezinnen met kinderen kunnen worden overgeplaatst naar een azc dat niet op de nominatie staat om gesloten te worden. De bestuursrechter is dan ook van mening dat het COA de overplaatsingsbesluiten zorgvuldig moet heroverwegen. Tot die tijd worden de overplaatsingsbesluiten geschorst.

Klik voor deze uitspraak 'AF4952'

In aansluiting hierop heeft de civiele rechter in kort geding bepaald, dat het COA niet mag overgaan tot ontruiming van de Amelander asielzoekers die naar Kollum zijn overgeplaatst.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF4954

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...d=10863&i=32&ti=3 http://www.rechtspraak.nl/act...t_id=10863&i=&ti= . Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...d=10863&i=32&ti=3 .

Deel: ' Overplaatsing van Amelander asielzoekers naar Kollum opgeschort '
Lees ook