Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

Hoogezand, 5 juli 2002 Persbericht 2002/75

Oversteken in Sappemeer veiliger

Maandag 8 juli 2002 start de gemeente met de aanleg van een zebrapad ter hoogte van het winkelcentrum Sappemeer, tegenover Wortelboer. De zebra zorgt voor een veilige oversteek van de Noorderstraat binnen het winkelcentrum. Deze oversteekplaats ligt binnen de 30 km-zone in de Noorderstraat.

De cliëntenraad van St. Jozef, woonzorgcentrum voor ouderen aan de Noorderstraat, heeft de gemeente gevraagd de oversteekvoorzieningen die in het kader van de herinrichting Sappemeer (eind 2000) zijn verdwenen, weer in te stellen. Die herinrichting was een uitvloeisel van het detailhandelsbeleid. De gemeente heeft vervolgens laten onderzoeken wat de meest geschikte plaats is voor een extra oversteekplaats op de Noorderstraat. Allereerst is er een vergelijking gemaakt tussen de omgeving van Super De Boer en een locatie vlakbij de Dr. Aletta Jacobsstraat. Daarbij is gekeken naar de aspecten: logische plaats, meerwaarde voor de verkeersveiligheid en de bruikbaarheid voor een zo groot mogelijke doelgroep.

Burgemeester en wethouders hebben vervolgens besloten in de 30 km/h-zone van het winkelcentrum Sappemeer een oversteekplaats aan te leggen. De exacte plaats binnen de 30 km/h-zone is daarna verder bepaald. De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft gekozen voor de locatie onmiddellijk ten westen van de aansluiting van de Kleinemeersterstraat op de Noorderstraat. De redenen daarvoor zijn:
Op deze plek is voldoende ruimte om een voetgangersoversteekplaats te maken,
De oversteekplaats ligt gunstig ten opzichte van het begin van de 30 km/h-zone waardoor lagere snelheden worden afgedwongen zonder dat het verkeer stagneert,
De zebra ligt bij de aansluiting van wegen,
De locatie past goed bij de al bestaande praktijk dat dagelijkse bezoekers van de detailhandel op deze plek oversteken en De plaats past in de spreiding van oversteekplaatsen. De verkeersfunctie van de Noorderstraat laat niet toe dat er om de paar honderd meter oversteekvoorzieningen worden gemaakt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Oversteken in Sappemeer veiliger '
Lees ook