expostbus51


Ministerie van Economische Zaken


Achterblijvers mja energie-efficiency aangepakt

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 006
Datum: 12-01-1999

ACHTERBLIJVERS MJA.S ENERGIE-EFFICIENCY AANGEPAKT

Bedrijven die zich aangesloten hebben bij een Meerjarenafspraak over energie-efficiency (MJA), maar zich niet houden aan de daarin gemaakte afspraken worden uit de MJA gezet. Dat betekent dat die bedrijven dan verplichtingen krijgen in het kader van de milieuvergunningverlening en de voordelen van een MJA, zoals bijvoorbeeld de individuele ondersteuning van Novem, wegvallen.

De doelstelling van 20% energie-efficiencyverbetering in het jaar 2000 t.o.v. 1989 blijft binnen bereik. De energie-efficiency is in 1997 ten opzichte van 1996 opnieuw met 2% verbeterd en is nu 14,5%. Dat is het gemiddelde resultaat van 29 MJA.s die gezamenlijk 90% van het Nederlandse industriële energieverbruik beslaan. Dit staat in de jaarlijkse brochure .Meerjarenafspraken over energie-efficiency. Resultaten 1997. die Minister Jorritsma vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Naast de gegevens van industriële sectoren zijn er resultaten beschikbaar van de MJA.s met de aardolieraffinaderijen, olie- en gaswinningindustrie, luchtvaartmaatschappijen (KLM), luchthavens en glastuinbouw.

Enkele sectoren, zoals de ijzergieterijen, asfalt, de fijnkeramiek en de grofkeramiek blijven achter bij de doelstellingen. Tot dusverre zijn deze sectoren de afgesproken inspanningen niet nagekomen. De druk op deze sectoren is vanuit de overheid opgevoerd. Van de betreffende brancheorganisaties wordt verwacht dat zij aan de aangesloten bedrijven duidelijk maken dat er van hen meer besparingsinspanningen verwacht worden. Individuele bedrijven die zich niet aan de inspanningen houden worden, na een waarschuwing, uit de MJA gezet.

Deel: ' Overtreders Meerjaren Afspraak Energie worden geroyeerd '
Lees ook