Algemene Inspectiedienst (AID)

Stroe, 11 maart 2003

Overtredingen Vogelpest

In verband met een ernstige verdenking op een pluimveebedrijf in de nabijheid van Breskens, moeten vandaag moeten voor het eerst ook hobbypluimveehouders in westelijk Zeeuws Vlaanderen aan de ophokplicht voldoen. De Algemene Inspectiedienst houdt toezicht op naleving.

Voor de rest van Nederland geldt nog altijd het advies pluimvee binnen te houden. Gisteren zijn er voor het eerst geen processen verbaal uitgedeeld aan houders van buiten scharrelend pluimvee. De AID vermoedt dat de behandeling van het probleem in een uitzending van het NOS Journaal van zondagavond een positief effect heeft gehad op de naleving van de ophokplicht binnen de 10 km zones.

Op maandag 10 maart zijn de hele dag in heel Nederland controles uitgevoerd op mesttransporten. In verband met de vogelpestmaatregelen is het verboden mest te transporteren van bedrijven die naast pluimvee ook andere diersoorten houden. De AID maakt gebruik van een computersysteem om onderweg te kunnen bepalen of het transport al dan niet van een gemengd bedrijf afkomstig is. Bij de controles zijn tot nog toe geen overtredingen geconstateerd. Vandaag krijgt de AID bij haar controles op mesttransporten assistentie van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD

Met vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht kunt u zich wenden tot de persvoorlichter van de Algemene Inspectiedienst, Rob Hageman, tel. 06 - 48132319.

Deel: ' Overtredingen Vogelpest 11 maart 2003 '
Lees ook