Overvallen terugdringen met praktische maatregelen


Hangen beveiligingscamera's wel op de juiste plekken?

DEN HAAG, 20130611 -- In Nederland worden jaarlijks ongeveer 2000 overvallen gepleegd. Naast de economische schade, hebben veel slachtoffers last van een psychische klap die nog jaren nadreunt. De aanpak van overvallen staat hoog op de politiek maatschappelijke agenda. Ook zien steeds meer ondernemers in dat zij ook zelf een rol hebben bij het tegengaan van overvallen. Dat kan vaak door praktische maatregelen. Om ondernemers hierbij te assisteren, verscheen het handboek Overvallen Preventie, Actie & Nazorg.

Het handboek Overvallen Preventie, Actie & Nazorg is het resultaat van de bundeling van de jarenlange ervaring van Gerard Bongers en Maarten van Poppel. Beide auteurs zijn specialisten op het terrein van overvalpreventie.     

Elke overval is er een te veel en overvalcriminaliteit is een onderwerp dat al lange tijd hoog op de (politieke) agenda staat. Dat geldt voor de politie en justitie die overvallers moeten opsporen en vervolgen. Maar dat geldt ook voor gemeenten, het bedrijfsleven en de detailhandel die maatregelen moeten treffen om de kans op overvallen te verkleinen. Preventie is het adagium.

Taskforce Overvallen succesvol

In 2009 werd de zogenaamde Taskforce Overvallen in het leven geroepen. In deze taskforce werken betrokken partijen integraal samen aan het terugdringen van het aantal overvallen. En met succes. Het aantal overvallen daalde in de periode van 2009 tot 2013 van 2898 naar 1982. Het oplossingspercentage steeg van 17 naar 31%. Hoopgevende cijfers, maar het moet en het kan beter.  

Uitstekend instrument

De vele aanbevelingen in het handboek vormen hiervoor een uitstekend instrument. Zo gaan de auteurs onder andere dieper in op de inzet van camera’s. ‘Deze vormen een goed hulpmiddel om overvallen te voorkomen. Mits goed ingezet. Vaak hangen ze echter op de verkeerde plaatsen en kun je eigenlijk niks met de beelden. Doodzonde van het vele geld dat in dergelijke systemen is geïnvesteerd’, stelt Gerard Bongers, sinds 1972 dagelijks actief met overvalpreventie. Eerst bij de politie, vandaag de dag als Security Consultant bij Interseco. Dit toonaangevende bureau is actief in het specialistische segment van de particuliere onderzoeks- en beveiligingssector.

Live View

Collega-auteur Maarten van Poppel is al 25 jaar werkzaam bij de politie-eenheid Zeeland West Brabant. Hij heeft veel ervaring opgedaan in de operationele politiepraktijk. Hij is onder andere projectleider van het landelijke programma Live View. Met Live View kan de meldkamer van de politie rechtstreeks meekijken met de camerabeelden van een winkelier of horecaondernemer zodra er ter plekke wat aan de hand is. Zo is die direct op de hoogte als er een inbraak of overval (of ander gewelddadig delict) wordt gepleegd. Door direct in actie te komen, is de kans dat daders op heterdaad worden betrapt (en aangehouden) aanzienlijk toegenomen. Een groeiend aantal overvallen wordt met deze aanpak direct opgelost en daders worden gepakt.

Handboek Overvallen Preventie, Actie & Nazorg
ISBN: 978-90-12-57-781-6


Deel: ' Overvallen terugdringen met praktische maatregelen '
Lees ook