Bilthoven, 10 december 1999

Revaccinatie van volwassenen tegen difterie en tetanus te overwegen

VPR-pb014/99

Sinds de jaren '50 voorziet het Rijksvaccinatieprogramma in de vaccinatie van kinderen tegen infectieziekten zoals difterie, tetanus en polio. Ongeveer 95 procent van de Nederlanders die zijn geboren ná de invoering van het landelijk vaccinatieprogramma heeft (ruim) voldoende afweerstoffen tegen deze ziekten. Ongeveer 30 tot 40 procent van de Nederlanders geboren voor de invoering van het Rijksvaccinatieprogramma heeft onvoldoende afweerstoffen tegen difterie en tetanus. Deze groep zou daarom baat kunnen hebben van revaccinatie, met name bij het reizen naar landen waar deze ziekten nog voorkomen. Personen geboren voor de invoering van de landelijke vaccinatie zijn wel goed beschermd tegen polio. Afweerstoffen die zijn verkregen door contact met het virus blijven (levens)lang aanwezig. Groeperingen die op religieuze gronden vaccinatie afwijzen zijn onvoldoende beschermd tegen difterie, tetanus en polio. Door het 'opduiken' van een van deze ziekteverwekkers zouden epidemieën in deze groepen kunnen optreden.
Deze resultaten zijn afkomstig uit het Pienter-project; een onderzoek onder 10.000 Nederlanders van 0 tot 79 jaar. Drs. Hester de Melker promoveert op 10 december op dit onderzoek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen1.

Behalve door onderzoek naar afweer(stoffen) in de bevolking wordt de effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma bewaakt door het voorkomen van ziekten waartegen wordt ingeënt te volgen. Als voorbeeld wordt in het proefschrift van de Melker ingegaan op kinkhoest. Ondanks vaccinatie komt kinkhoest nog vaak voor in Nederland, ook bij gevaccineerde kinderen. De ziekteverschijnselen zijn bij mensen die gevaccineerd zijn echter minder ernstig dan bij ongevaccineerden. Dit bewijst dat het kinkhoest vaccin effectief is en helpt om ernstige ziekte en sterfte door kinkhoest te voorkomen. Het is echter minder effectief dan de vaccins tegen difterie, tetanus en polio. Het RIVM werkt daarom aan de verbetering van het kinkhoest vaccin.

Het Pienter-project is in 1995-1996 uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in samenwerking met ruim 40 gezondheidsdiensten (GGD's). Van de vrijwillige deelnemers is bloed afgenomen om afweerstoffen tegen difterie, tetanus en kinderverlamming te bepalen. Met een vragenlijst zijn gegevens verzameld over onder andere de vaccinatiestatus.

Melker, H. de. (1999). Seroepidemiology of dyphtheria, tetanus, poliomyelitis and pertussis. Evaluation of the National Immunisation Programme in the Netherlands. PhD Thesis. Wageningen University and the National Institute of Public Health and the Environment, Bilthoven.

Nadere informatie:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Voorlichting Postbus 1/Anthonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven Tel. 030-2742560/3005; Fax. 030-2744441; E-mail: voorlichting@rivm.nl. Persbericht elektronisch op URL: https://www.rivm.nl onder Pers

Deel: ' Overwegen revaccinatie volwassenen tegen difterie en tetanus '
Lees ook