Provincie Friesland

Agenda

Overzicht activiteiten Provinciaal Bestuur van 19 t/m 28 mei


19 mei brengt Commissaris van de Koningin drs. E.H.T.M. Nijpels een kennismakingsbezoek aan de waterschappen


20 mei brengt Commissaris van de Koningin drs. E.H.T.M. Nijpels een kennismakingsbezoek aan de gemeenten Franekeradeel en Menaldumadeel


21 mei bezoekt Commissaris van de Koningin drs. E.H.T.M. Nijpels de Friese bekerfinale korfbal


21 mei wordt aan Commissaris van de Koningin drs. E.H.T.M. Nijpels het regiorapport Europese Beweging Nederland aangeboden


26 mei brengt Commissaris van de Koningin drs. E.H.T.M. Nijpels een kennismakingsbezoek aan de gemeente Achtkarspelen


27 mei brengt Commissaris van de Koningin drs. E.H.T.M. Nijpels een kennismakingsbezoek aan de gemeenten Vlieland en Terschelling


28 mei is Commissaris van de Koningin drs. E.H.T.M. Nijpels aanwezig bij het bedrijfsjubileum van De Vries Kozijnen


28 mei brengt Commissaris van de Koningin drs. E.H.T.M. Nijpels een kennismakingsbezoek aan de beleidssector Infrastructuur


28 mei brengen Commissaris van de Koningin drs. E.H.T.M. Nijpels en gedeputeerde P.A. Bijman een bezoek aan de stichting samenwerking dorpshuizen Friesland


28 mei is gedeputeerde P.A. Bijman aanwezig bij de opening van de carpoolplaats te Lemmer


28 mei is gedeputeerde drs. K.S. Heldoorn aanwezig bij de opening van de visafslag te Stavoren

Deel: ' Overzicht activiteiten Provinciaal Bestuur Friesland '
Lees ook