Gemeente Alphen aan den Rijn


Overzicht bouwplannen 8 t/m 14 juli 2002

Ingekomen bouwplannen en meldingen
Havixhorst 148 Het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw Hertogstraat 1 Veranderen van de achergevel
Cederstraat 6 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Ridderbuurt Het plaatsen van een tuinhuisje
Aalhorst 136 Het vergroten van de woning aan de achterzijde Charlotte van Pallandtlaan, kavel 5 Het bouwen van een woning Goudse Rijpad Het bouwen van een viaduct over toekomstige rijksweg 11 Haringvliet 138 Het vergroten van de woning aan de achterzijde Rijksstraatweg 5 Het bouwen van een woning
Groenoord 378 Het vergroten van de 2e verdieping Ingeland 26 Het plaatsen van een raamkozijn op de tweede verdieping Zuideinde 16 Het verbouwen van een woning met kantoor (kozijn en dakkapel)
Oslopad 18 Het vergroten van de woning
Bergmolen 45 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde A. Einsteinweg 21 Het maken van een trap en terras en plaatsen zonwering
Korenmolen 88 Het vergroten van de woning d.m.v. verhogen kap Chinastraat 32 Het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw aan de achtergevel

Ingekomen aanvragen sloopvergunning

Jongkindt Coninckstraat 36 Het verwijderen van asbesthoudende materialen aan de buitenzijde
Zuideinde 16 Het verwijderen van vrijgekomen bouwafval ten gevolge van een verbouwing
Dillenburg 3 Het slopen van de portiersruimte van de sportzaal

Ingekomen aanvragen voor reklame in/op percelen Hooftstraat 95 Het plaatsen van nieuwe reclame

Deze plannen kunnen worden ingezien bij de balie Bouwen en wonen in het stadskantoor; Aangezien de bescheiden bij andere afdelingen in behandeling kunnen zijn, en daardoor mogelijk niet beschikbaar, is het raadzaam vooraf een afspraak te maken. In deze fase kunnen tegen deze plannen echter geen bezwaren worden ingediend.

Vrijstelling bouwplannen

De directeur Grondgebied maakt bekend dat burgemeester en wethouders voornemens zijn om: Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het verzoek om bouwvergunning van: Loenhorst 1 het maken van een uitbouw aan achterzijde

De vrijstelling is nodig omdat de uitbouw dieper is dan 2 meter.

Schouw 39 het maken van een uitbouw aan achterzijde

De vrijstelling is nodig omdat de uitbouw dieper wordt dan 2 meter. Burggooi kavel 12 het bouwen van een woning met garage/berging

De vrijstelling is nodig omdat sprake is van een overschrijding van het bebouwingspercentage.

Met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het verzoek om bouwvergunning/akkoordverklaring voor: Van Dijkstraat 4 het optrekken van de achtergevel van de woning door middel van een dakkapel

.De vrijstelling is nodig omdat de goothoogte wordt overschreden. Steekterweg 25a het bouwen van een berging in achtertuin

De vrijstelling is nodig omdat sprake is van een afwijkende bestemming.

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om van de plannen kennis te nemen en eventuele bedenkingen tegen het verlenen van de vrijstelling uiterlijk 31 juli 2002 (artikel 15 WRO) en 14 augustus 2002 (art.19 WRO) schriftelijk kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders, p/a Bouwen en Wonen, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

Verleende bouwvergunningen en akkoordverklaringen De Oude Wereld 74 Het maken van een dakopbouw 12-07-2002 Anna van Burenlaan 147 Het maken van een mindervalidenlift en een overkapping 12-07-2002
Vredebest 11 Het vergroten van de woning aan de zijgevel 12-07-2002 Ziendeweg 3 Het bouwen van een stal 09-07-2002
Marga Klompestraat 18 Het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw 12-07-2002
Goudse Rijpad 60 A Het vergroten, veranderen van de woonwagen 12-07-2002
Dennevlam 4 Vergroten woning d.m.v. een aanbouw aan de achterzijde 09-07-2002
Dennevlam 6 Vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw 09-07-2002 Dennevlam 2 Het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw 09-07-2002 Braziliestraat 47 Het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde 12-07-2002
Pieter Floriszstraat 5 Het maken van een nokverhoging 12-07-2002 Heemraad 94 Het plaatsen van een raam in de voorgevel 12-07-2002 Paddestoelweg 115 Het vergroten van de woning aan de achterzijde d.m.v. een aanbouw 09-07-2002
Langenhorst 22 Dakkapel achterzijde van de woning 12-07-2002 Rembrandtlaan 60, 61 Aanbouw aan de achterzijde van de woning 09-07-2002
Anna van Burenlaan 16 Het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde 12-07-2002
Grevelingen 92 Het veranderen van de achtergevel 10-07-2002

Verleende reclamevergunningen
Molenstraat 13 Het plaatsen van een nieuwe lichtbak 08-07-2002 Van Mandersloostraat 76 Het aanbrengen gevelreclame 10-07-2002

Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen een van de verleende vergunningen, of
akkoordverklaringen, kunnen deze krachtens de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en
gemotiveerd kenbaar maken.
Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bovenvermelde datum worden ingediend bij het
college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, t.a.v. balie Bouwen en wonen, postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 18 juli 2002 laatste wijziging

Deel: ' Overzicht bouwplannen Alphen aan den Rijn '
Lees ook