Gemeente Alphen aan den Rijn


Overzicht bouwplannen 17 t/m 23 maart 2003

Ingekomen aanvragen bouwvergunning
Chinastraat 5 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Hogedijk 8 Het gedeeltijk vergroten van een ligboxenstal Kamillestraat 2 Het plaatsen van een vrijstaand schuurtje Oude Herenweg 2 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde H. Kamerlingh Onnesweg 14 Het bouwen van een stikstoftank Marie Houtmanstraat 1 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Hoorn 65 het veranderen van een vogelhal

Ingekomen aanvragen sloopvergunning
Hooftstraat 212 Het slopen van diverse opstallen Prins Hendrikstraat 158A Het geheel slopen van een woon-winkelpand

Deze plannen kunnen worden ingezien bij de balie Bouwen en wonen in het stadskantoor; Aangezien de bescheiden bij andere afdelingen in behandeling kunnen zijn, en daardoor mogelijk niet beschikbaar, is het raadzaam vooraf een afspraak te maken. In deze fase kunnen tegen deze plannen echter geen bezwaren worden ingediend.
Verleende bouwvergunningen
Prins Hendrikstraat 64, 66 Het bouwen van 24 woningen en appartementen en trafo ruimte 20-03-2003
Rijnkade 3 Het vernieuwen van een woning/appartement/lunchroom 20-03-2003
Polderpeil 85, 87 Het bouwen van 2 garages 20-03-2003 Prins Hendrikstraat 73 B Vergroten v.d. woning dmv een erker en het plaatsen van een dakkapel 20-03-2003
Athenestraat 23 Het vergroten van de woning d.m.v. een opbouw op de garage 17-03-2003
Charlotte van Pallandtlaan, kavel 6 Het bouwen van een woning 17-03-2003
Geerestein 77 Het maken van een vluchttrap 20-03-2003 Burgemeester Visserpark 19 Het ged. vernieuwen en veranderen van een schoolgebouw 19-03-2003
Marokkostraat 50 Het maken van een dakopbouw 18-03-2003 Kortsteekterweg 12 Het bouwen van een ligboxenstal 20-03-2003 Hazeveld 18 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 20-03-2003 Hazeveld 16 Het plaatsen van een dakkapel aan voor- en zijgevel 20-03-2003
Baljuwstraat 1 Het maken van een aanbouw aan de achterzijde van de woning 17-03-2003
Laan der Continenten 4 Plaatsen van een te huur bord van 4x5 meter 20-03-2003
Ziendeweg 6 Het geheel vernieuwen van een opslagloods 17-03-2003 Tankval 5 Het plaatsen van een reclamezuil 20-03-2003 Verlengde Aarkade 22 Het verbouwen van een werkplaats met opslagruimte 20-03-2003
Dorpsstraat 77 Het bouwen van een berging 17-03-2003 Roosje Vosstraat 26 Het plaatsen van een kap op de garage 20-03-2003 Ridderbuurt Plaatsen bergingen volkstuinvereniging Ridderbuurt 17-03-2003
Blijenbergstraat 12 Het vergroten van een kantoorgebouw d.m.v. een dakopbouw 17-03-2003
Groenestein 77 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 20-03-2003
Korenmolen 88 Het vergroten van de woning op de eerste verdieping aan de achterzijde 20-03-2003
Donizettihof 18 Het plaatsen van een berging 18-03-2003 Rietveldsepad (tuincomplex) Het bouwen van 6 tuinkassen en 6 tuinhuisjes 20-03-2003

Verleende sloopvergunningen
Akerboomseweg 12 A Het slopen van een bedrijfspand 20-03-2003 Jan Nieuwenhuijzenstraat 3 Verwijderen vloerzeil 17-03-2003

Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen een van de verleende vergunningen, of akkoordverklaringen, kunnen deze krachtens de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bovenvermelde datum worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, t.a.v. balie Bouwen en wonen, postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 26 maart 2003 laatste wijziging

Deel: ' Overzicht bouwplannen Alphen '
Lees ook