Gemeente Alphen aan den Rijn


Overzicht bouwplannen 10 t/m 16 maart 2003

Ingekomen aanvragen bouwvergunning

Batavengaarde 10 Uitbreiden van de woning dmv een dakopbouw op de tweede verdieping
Venezuelastraat 78 Het plaatsen van een dakkapel op zij- en achterdak Hazeveld 5 Het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw aan de achterzijde
Prins Hendrikstraat 73 B Het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw aan de achterzijde
Koperweg 19 Het verbouwen van een bedrijfsgebouw Pijperhof 44 Het bouwen van een garage
Marie Houtmanstraat 1 het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Ingekomen aanvragen sloopvergunning

Jan Nieuwenhuijzenstraat 3 Verwijderen vloerzeil Gravenstraat 18 Het slopen van een schuurtje
Gnephoek 30 Het verwijderen van asbesthoudende dakplaten Briljantstraat 54 t/m 388 Het afvoeren van sloopmateriaal t.g.v. verbouwing
Prins Hendrikstraat 158 het slopen van een woon-winkelpand

Ingekomen aanvragen voor reklame in/op percelen Deze plannen kunnen worden ingezien bij de balie Bouwen en wonen in het stadskantoor; Aangezien de bescheiden bij andere afdelingen in behandeling kunnen zijn, en daardoor mogelijk niet beschikbaar, is het raadzaam vooraf een afspraak te maken. In deze fase kunnen tegen deze plannen echter geen bezwaren worden ingediend.

Vrijstelling bouwplannen
De directeur Grondgebied maakt bekend dat burgemeester en wethouders voornemens zijn om:

Met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het verzoek om bouwvergunning van:

Aardster 18 het maken van een aanbouw aan achterzijde

De vrijstelling is nodig omdat sprake is van een overschrijding van de uitbouwdiepte

Paltrokmolen 42 het maken van een aanbouw aan de zijkant

De vrijstelling is nodig omdat deels gebouwd wordt op een tuinbestemming

Volkerak 1 het vergroten van de bestaande berging

De vrijstelling is nodig omdat sprake is van een niet-uitgewerkt bestemmingsplan

Met toepassing van artikel 11 van de Monumentenwet vergunning te verlenen aan het verzoek om bouwvergunning van;

Cornelis Geellaan het bouwen van een muziekpaviljoen in het park Rijnstroom

De op de plannen betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 20 maart 2003 op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur, op vrijdagavond van 18.30 tot
20.00 uur en op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur bij de ontvangstbalie in het Stadhuis, Stadhuisplein 1. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om van de plannen kennis te nemen en eventuele bedenkingen tegen het verlenen van de vergunning art 11 Monumentenwet uiterlijk 2 april 2003 en tegen de vrijstelling art. 19 lid 3 WRO uiterlijk 16 april 2003 schriftelijk kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders, p/a Bouwen en Wonen, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

Verleende bouwvergunningen

Middelweg 1 B Vernieuwen van de woning 11-03-2003 Grevelingen 75 Het vergroten van de woning aan de zijgevel en achtergevel 11-03-2003
Ridderbuurt 49 Het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen en vergroten van de woning 11-03-2003
Hoorn 33, 35, 37 Het vergroten van de woning d.m.v. een dakopbouw 10-03-2003
Geerestein 200 Het vergroten van een kinderdagverblijf met een tweede verdieping 11-03-2003
Curacaostraat 11 Het aanbrengen van een balkon 11-03-2003 Raadhuisstraat 99 Het veranderen van de voorgevel en de aanbouw aan de achterzijde 12-03-2003
Zuiderkeerkring 292 Het vergroten van een dakopbouw 12-03-2003 Zuiderkeerkring 294 Het vergroten van de dakopbouw 12-03-2003 Ierlandstraat 8 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 12-03-2003
Korenmolen 103 Het vergroten van de woning door het optrekken van de achtergevel 12-03-2003
Koraalzwam 108 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 11-03-2003
Provinciepassage 57 Het verbouwen van twee horecabedrijven 11-03-2003 Polderpeil 111 Het vergroten van van de dakopbouw 11-03-2003 Schuberthof 116 Hert bouwen van een berging 10-03-2003 Vivaldihof 26 Het bouwen van een berging 10-03-2003 Vivaldihof 16 Het bouwen van een berging 10-03-2003 Vivaldihof 18 Het bouwen van een berging 10-03-2003 Obrechthof 28 Het bouwen van een berging 10-03-2003 Handelhof 20 Het bouwen van een berging 10-03-2003 Verdihof 34 Het bouwen van een berging 10-03-2003 Donizettihof 22 Het bouwen van een berging 10-03-2003 Jacob Catsstraat 10 Het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw aan de achtergevel 11-03-2003

Verleende sloopvergunningen

Ds. Meijerlaan 1 Slopen van dragende wanden tbv een renovatie 10-03-2003
Cornelis Geellaan 4 Cornelis Geellaan 6 Cornelis Geellaan 8 Cornelis Geellaan 10 Verwijderen van vrijkomend bouwafval tbv een renovatie 10-03-2003
Aarlanderveenseweg 5 Het slopen van een bedrijfsgebouw 12-03-2003 Hoorn 9 Het slopen van een schuur 12-03-2003
Diamantstraat 88 Het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking 12-03-2003
Gnephoek 30 Het verwijderen van asbesthoudende dakplaten 12-03-2003

Verleende reclamevergunningen

Gnephoek 2 Het plaatsen van een reclamezuil 11-03-2003 De Schans 25 Het aanbrengen gevelreclame en een reclamezuil 13-03-2003

Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen een van de verleende vergunningen, of akkoordverklaringen, kunnen deze krachtens de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bovenvermelde datum worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, t.a.v. balie Bouwen en wonen, postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 24 maart 2003 laatste wijziging

Deel: ' Overzicht bouwplannen gemeente Alphen a/d Rijn '
Lees ook