Gemeente Alphen aan den Rijn


Overzicht Bouwplannen 24 februari t/m 2 maart 2003

Ingekomen aanvragen bouwvergunning
Kortsteekterweg 12 Het bouwen van een nieuwe ligboxenstaal Jeltje de Bosch Kemperstr 57 Het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw aan de zij- en achtergevel
De Smethstraat 11 Het bouwen van een garage
Hogedijk 11 Het plaatsen van een van alfen compactstation Korenmolen 88 Het vergroten van de woning op de eerste verdieping aan de achterzijde
Donizettihof 18 Het plaatsen van een berging
Klepperman 41 te alphen aan den rijn Het bouwen van een garage en berging
Polderpeil 115 Het vergroten van de woning d.m.v. een dakopbouw Troubadourweg 2 Het bouwen van een berging
Vondelstraat 44 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Kortsteekterweg 28 Het vervangen van een ligboxenstal en garage Heimansbuurt 6 Het plaatsen van een carport
Gouwsluisseweg Het bouwen van een schoeiing

Ingekomen aanvragen sloopvergunning
Kortsteekterweg 28 Het slopen van agrarische bedrijfsgebouwen

Ingekomen aanvragen voor reklame in/op percelen Paradijslaan 28 Het aanbrengen van een gevelreclame

Deze plannen kunnen worden ingezien bij de balie Bouwen en wonen in het stadskantoor; Aangezien de bescheiden bij andere afdelingen in behandeling kunnen zijn, en daardoor mogelijk niet beschikbaar, is het raadzaam vooraf een afspraak te maken. In deze fase kunnen tegen deze plannen echter geen bezwaren worden ingediend.

Vrijstelling bouwplannen
De directeur Grondgebied maakt bekend dat burgemeester en wethouders voornemens zijn om:

Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het verzoek om medewerking van:

Vorselenburgstraaat 33 het gebruik van een slaapkamer als kapsalon

Met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het verzoek om bouwvergunning van:
Vinkebuurt 46 het bouwen van een woning

De vrijstelling is nodig omdat ter plaatse sprake is van een overschrijding van het bebouwingsvlak

De op de plannen betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 6 maart 2003 op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur, op vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur bij de ontvangstbalie in het Stadhuis, Stadhuisplein 1.

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om van de plannen kennis te nemen en eventuele bedenkingen tegen het verlenen van de vrijstelling uiterlijk 19 maart 2003 (art. 15 WRO) en 2 april 2003 (art.19 WRO) schriftelijk kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders, p/a Bouwen en Wonen, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

Verleende bouwvergunningen:

Molenstraat 29 Het vergroten van de woning aan de achter- en zijgevel 27-02-2003
Paradijslaan 6 Het restaureren van de kerk 27-02-2003 Hogedijk 15 Het bouwen van een melkstal 27-02-2003 Raadhuisstraat 76 Het vergroten van de woonkeuken 26-02-2003 Spoorlaan 19 Het bouwen van een nieuw kliniek (stichting De Bruggen) 27-02-2003
Briljantstraat 54 t/m 388 Het veranderen van een flatgebouw 25-02-2003 Polderpeil 25 Het vergroten van de woning d.m.v. een dakopbouw 27-02-2003
Polderpeil 29 Het vergroten van de woning d.m.v. een dakopbouw 27-02-2003
Polderpeil 31 Het vergroten van de woning d.m.v. een dakopbouw 27-02-2003
Polderpeil 33 Het vergroten van de woning d.m.v. een dakopbouw 27-02-2003
Polderpeil 45 Het vergroten van de woning d.m.v. een dakopbouw 27-02-2003
Polderpeil 55 Het vergroten van de woning d.m.v. een dakopbouw en aanbouw 27-02-2003
Polderpeil 63 Het vergroten van de woning d.m.v. een dakopbouw en aanbouw 27-02-2003
Polderpeil 69 Het vergroten van de woning d.m.v. een dakopbouw en aanbouw 27-02-2003
Polderpeil 73 Het vergroten van de woning d.m.v. een dakopbouw 27-02-2003
Polderpeil 75 Het vergroten van de woning d.m.v. een dakopbouw 27-02-2003
Polderpeil 77 Het vergroten van de woning d.m.v. een dakopbouw en een aanbouw 27-02-2003
Polderpeil 67 Het vergroten van de woning 27-02-2003 Polderpeil 65 Het vergroten van de woning 27-02-2003 Polderpeil 87 Het vergroten van de woning 27-02-2003 Evenaar 140 Het gedeeltelijk veranderen van de garage tot woonruimte 27-02-2003
Griekenlandstraat 27 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 27-02-2003
Rontgenweg 18 Uitbreiden bedrijfshal en kantoor 25-02-2003

Verleende sloopvergunningen
Prins Hendsrikstraat 35 t/m 37b Het slopen van een bedrijfsgebouw 25-02-2003
Zuideinde 11 Slopen stal,berging,carport,garage 28-02-2003 Ziendeweg 6 Het slopen van een oude stal 25-02-2003

Verleende reclamevergunningen
Van Mandersloostraat 5 Het wijzigen van bestaande lichtreklame 24-02-2003
Paradijslaan 28 Het aanbrengen van een gevelreclame 26-02-2003

Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen een van de verleende vergunningen, of akkoordverklaringen, kunnen deze krachtens de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bovenvermelde datum worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, t.a.v. balie Bouwen en wonen, postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 06 maart 2003 laatste wijziging

Deel: ' Overzicht bouwplannen gemeente Alphen '
Lees ook