Gemeente Alphen aan den Rijn


Overzicht bouwplannen 10 t/m 16 februari 2003

Ingekomen bouwplannen en meldingen
Polderpeil 111 Het vergroten van van de dakopbouw tot zolderkamer H.A. Lorentzweg 3 Het vergroten van kantoorruimte Polderpeil 85, 87 Het bouwen van 2 garages
Ridderhof 17, 17a Het veranderen en vergroten van de winkel Korteraarseweg 135 Het geheel vernieuwen van de beschoeiing Griekenlandstraat 27 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Toegangseweg 1 Het bouwen van een oppotruimte en kas tbv. boomkwekerij-artikelen
Brederodestraat 41 Het vergroten van de woning dmv het optrekken van de achtergevel en het wijzigen van de dakconstructie Havixhorst 12 Het plaatsen van een tuinhuisje in achtertuin Koraalzwam 1 Het verkleinen van een kozijn aan de voorzijde van de woning

Ingekomen aanvragen voor reklame in/op percelen Raadhuisstraat 241 Het plaatsen van nieuwe reclame

Deze plannen kunnen worden ingezien bij de balie Bouwen en wonen in het stadskantoor; Aangezien de bescheiden bij andere afdelingen in behandeling kunnen zijn, en daardoor mogelijk niet beschikbaar, is het raadzaam vooraf een afspraak te maken. In deze fase kunnen tegen deze plannen echter geen bezwaren worden ingediend.

Vrijstelling bouwplannen

De directeur Grondgebied maakt bekend dat burgemeester en wethouders voornemens zijn om:

Met toepassing van artikel 15 van de Wet op Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het verzoek om bouwvergunning van:
Charlotte van Pallandtlaan kavel 6 het bouwen van een woning met garage/berging
De vrijstelling is nodig omdat sprake is van een overschrijding van het bebouwingsvlak/percentage
Costa Ricastraat 51 het gebruik van een slaapkamer als werkruimte voor het exploiteren van een aromatherapiepraktijk
De vrijstelling is nodig omdat een ander gebruik dan woondoeleinden strijdig is met het bestemmingsplan
Doornenburg 194 het gebruik van een zolder als werkruimte voor het maken van tiffanylampen en raamdecoraties.
De vrijstelling is nodig omdat een ander gebruik dan woondoeleinden strijdig is met het bestemmingsplan.

Met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het verzoek om bouwvergunning van:
Steekterweg 156b het bouwen van een steiger in de Oude Rijn De vrijstelling is nodig omdat sprake is van een waterbestemming Burg. Hoogenboomstraat 11 het maken van een dakopbouw op de woning De vrijstelling is nodig omdat sprake is van een afwijkende goothoogte Oudshoornseweg 11a het vergroten van de woning aan de achterzijde De vrijstelling is nodig omdat sprake is van een afwijkende bestemming

De op de plannen betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 20 februari 2003 op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur, op vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur bij de ontvangstbalie in het Stadhuis, Stadhuisplein 1.

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om van de plannen kennis te nemen en eventuele bedenkingen tegen het verlenen van de vrijstelling uiterlijk 5 maart 2003 (art.15 WRO) en 19 maart 2003 (artikel 19 WRO) schriftelijk kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders, p/a Bouwen en Wonen, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

Verleende bouwvergunningen en akkoordverklaringen Westkanaalweg 16 A Het vernieuwen van de woning 11-02-2003 Tankval, De Schans Het bouwen van een bedrijfgsgebouw (onderhoud vrachtwagens) 14-02-2003
Lupinesingel 15 Het wijzigen van de entree van het kantoorpand 12-02-2003
Europapark Het bouwen van een speelwerktuig 14-02-2003 Dijkslootpad Het plaatsen van een kunstwerk 14-02-2003 Wielingen 32 Het plaatsen van een berging achter de woning 11-02-2003 Achtermiddenweg 8 Het bouwen van paardenboxen 11-02-2003 Van Mandersloostraat 82 Het verbouwen van een winkelpand 14-02-2003 Lokhorst 93 Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde 10-02-2003
Korenmolen 106 Het optrekken van de achtergevel 14-02-2003 Korenmolen 104 Het optrekken van de achtergevel 14-02-2003

Verleende sloopvergunningen
Kortsteekterweg 12 Het slopen van een veestal 11-02-2003 Venusstraat 48 Het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking 12-02-2003

Verleende reclamevergunningen
Van Mandersloostraat 82 Het wijzigen van een gevelreclame 12-02-2003 J. Keplerweg 26 Het aanbrengen van een gevelreclame 10-02-2003 Hooftstraat 151 Het aanbrengen van een nieuwe gelvel/lichtreclame aan de pui 10-02-2003
Julianastraat 1 Het aanbrengen van een gevelreclame 12-02-2003

Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen een van de verleende vergunningen, of akkoordverklaringen, kunnen deze krachtens de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bovenvermelde datum worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, t.a.v. balie Bouwen en wonen, postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 19 februari 2003 laatste wijziging

Deel: ' Overzicht bouwplannen in Alphen '
Lees ook