MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: OVERZICHT ONDERHANDELINGEN BELASTINGVERDRAGEN

PERSBERICHTNR. 00-078 Den Haag 7 april 2000

OVERZICHT ONDERHANDELINGEN BELASTINGVERDRAGEN

Nederland voert op het moment met de navolgende landen onderhandelingen over een algemeen verdrag tot het vermijden van dubbele belasting of een wijzigingsprotocol daarvan, dan wel zijn onderhandelingen voorzien met: Australië, Azerbeidzjan, Bolivia, Chili, China, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Ecuador, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Ierland, India, Indonesië, Japan, Koeweit, Moldavië, Nieuw Zeeland, Oostenrijk, Peru, Polen, Singapore, Slovenië, Spanje, Taiwan, Turkmenistan, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Onderhandelingen over een verdrag tot het vermijden van dubbele belasting ter zake van internationale lucht- en/of scheepvaart worden of zijn gestart met Bahrein, Colombia, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Gabon, Ghana, Guatemala, Haïti, Iran, Ivoorkust, Jamaica, Jemen, Kenia, Qatar, en Tanzania.

Verder heeft Nederland onlangs van Cuba, Mongolië en Uganda een verzoek tot het onderhandelen van een belastingverdrag ontvangen. Voorts heeft Nederland in de afgelopen jaren onderhandelingsverzoeken van Albanië, Algerije, Barbados, Ethiopië, Klein Joegoslavië, Libanon, Mauritius, Nepal, Trinidad & Tobago en de Verenigde Arabische Emiraten ontvangen.

In verband met de door Nederland aangegane verplichtingen met andere landen tot verdragsonderhandelingen dient Nederland bij het in behandeling nemen van deze verzoeken voor wat betreft het onderhandelingsprogramma van het jaar 2000 een afweging te maken. Het ministerie van Financiën verzoekt belanghebbenden dan ook om de voor hun van belang zijnde aangelegenheden in relatie met deze landen bij het ministerie te melden opdat een zorgvuldiger afweging kan worden gemaakt.

Belanghebbenden die met het oog op de ontvangen verzoeken tot, de lopende en de door Nederland voorgenomen onderhandelingen de aandacht van het Ministerie van Financiën willen vestigen op voor hen van belang zijnde aangelegenheden betreffende (dubbele) belasting in de relatie tot een van de bovengenoemde landen, kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot het Ministerie van Financiën, Directie Internationale Fiscale Zaken, Afdeling Bilaterale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers
Telefoonnummer: 070-3428403


07 apr 00 10:53

Deel: ' Overzicht onderhandelingen belastingverdragen - 2476 '
Lees ook