expostbus51


Ministerie van Financien


https://www.minfin.nl

FINANCIEN: BELASTINGVERDRAGEN

PERSBERICHTNR. 99/027 Den Haag 2 februari 1999 OVERZICHT ONDERHANDELINGEN BELASTINGVERDRAGEN

Op korte termijn zal Nederland vermoedelijk besprekingen aangaan met Chili, Cyprus, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk ten einde te komen tot een algemeen verdrag tot het vermijden van dubbele belasting dan wel te komen tot een wijzigingsprotocol. In de loop van het jaar zal Nederland vermoedelijk eveneens besprekingen over het sluiten van zo.n verdrag of over een wijzigingsprotocol, gaan voeren met Algerije, Bolivia, China, Hong Kong, Indonesië, Japan en Polen.

Naast de bovenstaande, nog te starten onderhandelingen, zijn momenteel nog onderhandelingen gaande over algemene belastingverdragen dan wel wijzigingsprotocollen met Armenië, Australië, Azerbaijan, België, Duitsland, Ecuador, Frankrijk, Griekenland, Ierland, India, Koeweit, Oostenrijk, Peru, Portugal, Singapore, Slovenië, Spanje, Suriname, Turkmenistan en Zwitserland.

Onderhandelingen over een verdrag tot het vermijden van dubbele belasting ter zake van internationale lucht- en/of scheepvaart zijn gestart met Bahrein, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Ethiopië, Gabon, Ghana, Guatemala, Haïti, Hong Kong, Ivoorkust, Jamaica, Jemen, Kenia, Quatar, en Tanzania.

Nederland heeft voorts onderhandelingsverzoeken ontvangen van Albanië, Barbados, Ethiopië, Klein Joegoslavië, Mauritius, Nepal, Quatar, Tanzania, Trinidad & Tobago en de Verenigde Arabische Emiraten. In verband met andere al aangegane verplichtingen tot verdragsonderhandelingen en de daardoor te maken noodzakelijke afweging voor wat betreft het onderhandelingsprogramma, zal op deze onderhandelingsverzoeken in 1999 helaas niet kunnen worden ingegaan. Desondanks worden deze landen toch vermeld en worden belanghebbenden verzocht van belang zijnde aangelegenheden in relatie tot die landen bij het Ministerie van Financiën te melden zodat een beter inzicht kan worden verkregen in de belangen die spelen ten aanzien van deze landen.

Belanghebbenden die met het oog op de lopende en nog te starten besprekingen dan wel met het oog op de relaties met landen waarmee nog geen onderhandelingen in 1999 kunnen worden gestart, de aandacht van het Ministerie van Financiën willen vestigen op voor hen van belang zijnde aangelegenheden betreffende (dubbele) belasting in de relatie tot een van de bovenvermelde landen, kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot het Ministerie van Financiën, Directie Internationale Fiscale Zaken, Afdeling Bilaterale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.

Woordvoerder: mw. E.A. Hijink
Tel.nr.: 070 - 342 8229


03 feb 99 14:49

Deel: ' Overzicht onderhandelingen belastingverdragen - 2866 '
Lees ook