Gemeente Ede

Overzicht procedures Kernhem

In de gemeenteraadsvergadering van 12 juli jongstleden zijn de voorstellen voor afzonderlijke vrijstellingsprocedures voor de vlekken A1/A2 en vlek A3 in Kernhem vastgesteld. Deze procedures zijn opgestart om zo spoedig mogelijk de verdere bouw van Kernhem te hervatten.

Tijdens deze raadsvergadering is toegezegd dat de commissie VRS, voorafgaande aan de B&W-vergaderingen waarin besluitvorming plaatsvindt, om advies gevraagd wordt.

Voorts zullen alle leden van de commissie uitgenodigd worden om aanwezig te zijn bij de hoorzittingen die voortvloeien uit de wettelijke procedures. Dat zijn in dit geval hoorzittingen waarbij insprekers of bezwaarmakers een mondelinge toelichting kunnen geven op hun schriftelijke reacties.

Voor de aanvraag van verklaring van geen bezwaar (artikel 19 procedure WRO) zijn voor vlek A1/A2 en A3 planningen opgesteld, waaruit de volgende bijeenkomsten voortkomen.

Dag

Datum

Tijdstip

Onderwerp

Maandag

3 september 2001

19.00 uur


-Commissie VRS m.b.t. reactie op de insprekers en voortzetting procedure A1/A2 -B&W-vergadering 4 september

Maandag

10 september 2001

19.00 uur


-Commissie VRS t.b.v. besluit starten inspraakprocedure vlek A3
-B&W-vergadering 11 september

Dinsdag

9 oktober 2001

19.00 uur


-Hoorzitting bezwaarmakers artikel 19 vlek A1/A/2
Maandag

22 oktober 2001

19.00 uur 19.45 uur


-Commissie VRS m.b.t. aanvraag verklaring van geen bezwaar bij de provincie, vlek A1/A2 -B en W-vergadering 23 oktober -Hoorzitting insprekers artikel 19 vlek A3

Maandag

12 november 2001

19.00 uur


-Commissie VRS m.b.t. beslissing op bezwaarschriften artikel 19 procedure, vlek A1/A2 -B&W-vergadering 13 november -Commissie VRS m.b.t. reactie op insprekers en voortzetting procedure A3
-B&W-vergadering 13 november

Donderdag

10 januari 2002

19.00 uur


-Hoorzitting bezwaarmakers artikel 19 vlek A3
Maandag

21 januari 2002

19.00 uur


-Commissie VRS m.b.t. aanvraag verklaring van geen bezwaar vlek A3
-B&W-vergadering 22 januari

Maandag

11 maart 2002

19.00 uur


-Commissie VRS m.b.t. beslissing op bezwaarschriften artikel 19 procedure vlek A3 -B&W-vergadering 12 maart

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Raadhuis, Bergstraat 4 in Ede.

Voor de hoorzittingen worden alleen diegene uitgenodigd om het woord te voeren, die een schriftelijke reactie hebben ingediend.

Bij de commissievergaderingen kan er gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Wanneer u gebruik wilt maken van dit spreekrecht dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, de heer W. van Plateringen. Zijn doorkiesnummer is (0318) 68 04 32.

Zowel de hoorzittingen als de commissievergaderingen zijn openbaar.

Mocht er door omstandigheden wijzigingen in de planning ontstaan waardoor vergaderdata wijzigen, dan zal dat op de gemeentelijke voorlichtingspagina gemeld worden.Ede, 5 september 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Overzicht procedures Kernhem gemeente Ede '
Lees ook