Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO)

Overzicht schade wateroverlast 19 september

Stand van zaken op 1 oktober 2001

Op 19 september 2001 zijn delen van Zuid-Holland getroffen door ernstige wateroverlast. De grootste schade is ontstaan in het Westland. Maar ook in delen van het WLTO-gebied Midden Zuid-Holland en Voorne-Putten en Goeree Overflakkee is ernstige schade ontstaan. Hieronder treft u de belangrijkste gegevens tot nu toe met betrekking tot de wateroverlast aan:

Aantal schade meldingen

Westland 220
Midden Zuid-Holland 55
Voorne-Putten 32
Goeree Overflakkee 19
Totaal aantal gedupeerde bedrijven 326

Aantal hectares onder water

Westland glastuinbouw 180 ha
open teelten 135 ha
Midden Zuid-Holland glastuinbouw 8 ha
open teelten 588 ha
Voorne-Putten open teelten 185 ha
Goeree Overflakkee open teelten 285 ha
Totaal areaal landbouwgrond onder water 1381

Geschatte schade

Westland 35 miljoem
Midden Zuid-Holland 6 miljoen
Voorne-Putten 2,3 miljoen
Goeree Overflakkee 1,8 miljoe
Totale schatting schade 45,1 miljoen

Het betreft gewasschade, schade aan machines en inventaris, bereddingskosten en geschatte vervolgschade. Er zijn bedrijven waar praktisch geen schade is maar er zijn ook bedrijven waar de schade meer dan een 1 miljoen gulden bedraagt.

Terug naar de vorige pagina

home | e-mail | copyright | disclaimer

Deel: ' Overzicht schade wateroverlast Zuid-Holland '
Lees ook