Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant
Persinformatie
 
‘s-Hertogenbosch,

19 februrai 1999

25/99   
OVERZICHT SOLLICITANTEN BURGEMEESTERSAMBT
UDEN 
In het totaal zijn er 27 sollicitanten naar het ambt van burgemeester in de gemeente Uden (39.115 inwoners). Dat heeft de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant, mr. F.J.M.Houben, bekend gemaakt.
Zo’n 16 sollicitanten zijn tussen de 50 en 55 jaar oud, 22 sollicitanten hebben ervaring in het burgemeestersambt. 
Totaal aantal sollicitanten  : 27
Geslacht
Man     : 25
Vrouw     :  2 
Leeftijd

40 - 50     :  6

50 - 55     : 16

55+     :  5 
Politieke kleur
CDA     : 19
VVD     :  1
PvdA     :  4
D66     :  1
GROEN LINKS    :  1
ONBEKEND    :  1 
Functie c.q. hoedanigheid sollicitanten
Burgemeesters (c.q. waarnemend-, c.q.
voormalig-) : 22
Wethouders (c.q. voormalig-)    :  2
Overige politiek       :  1
Overheid        :  2 

Zoekwoorden:

Deel: ' Overzicht sollicitanten burgemeestersambt Uden '
Lees ook