Provincie Limburg

Overzicht sollicitanten voor burgemeestersambt in Nuth

Voor de vacante betrekking van burgemeester in de gemeente Nuth hebben zich bij de Gouverneur, mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst in totaal negentien kandidaten gemeld, waarvan zeventien mannen en twee vrouwen.
Van de 19 kandidaten bekleden er 18 een politiek/bestuurlijke of ambtelijke functie. Wat betreft politieke gezindheid zijn zeven kandidaten lid van het CDA, zes van de VVD, twee van de PvdA, drie van respectievelijke D66, PNL en Groen Links. Een kandidaat heeft aangegeven geen lid te zijn van een politieke partij. 23-5-2002 15:46

Zoekwoorden:

Deel: ' Overzicht sollicitanten voor burgemeestersambt in Nuth '
Lees ook