Novem


27-Jan

Overzicht stimuleringsregelingen voor duurzame energie in Europa

European Financial Guide for Renewable Energy - Focus on Biomass

In Europa is een groot aantal financiële stimuleringsregelingen van kracht om de ontwikkeling van bio-energie en andere duurzame energievormen te bevorderen. Er worden bijvoorbeeld subsidies, gunstige belastingvoorwaarden en leningen met een lage rente beschikbaar gesteld. In opdracht van Novem (Nederlandse onderneming voor energie en milieu) heeft Pi!MC een inventarisatie gemaakt van al deze regelingen in Europa. Het resultaat is de European Financial Guide for Renewable Energy focus on Biomass. Met deze gids kunnen ontwikkelaars en uitvoerders van projecten op het gebied van duurzame energie snel een overzicht krijgen van de beschikbare financieringsmogelijkheden. In de gids wordt ook aangegeven welke regelingen met elkaar gecombineerd kunnen worden en op welke manier van de regelingen gebruik gemaakt kan worden. De gids is gemaakt in opdracht van de Europese Commissie, als onderdeel van het Altener (Alternative Energy) Programma.

Doel van de gids
Duurzame energie heeft een belangrijke rol toebedeeld gekregen in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Europese Gemeenschap en haar lidstaten. Duurzame energie heeft op dit moment doorgaans nog een hogere kostprijs dan traditionele brandstoffen. Er is daarom een groot aantal financiële regelingen in het leven geroepen om de ontwikkeling van duurzame energie te stimuleren. Het is voor projectontwikkelaars echter vaak niet eenvoudig om een goed inzicht te krijgen in de beschikbare financieringsmogelijkheden. De European Financial Guide for Renewable Energy biedt een helder geschreven, goed gestructureerd overzicht van de mogelijkheden. Projectontwikkelaars vinden er makkelijk de regelingen in die voor hun project van toepassing zijn en kunnen zo de economische haalbaarheid van hun projecten vergroten.

Speciale aandacht voor bio-energie
In de gids wordt speciale aandacht gegeven aan regelingen die in het leven zijn geroepen om bio-energie te stimuleren. De reden hiervoor is dat een belangrijk deel van de duurzame energiedoelstellingen in Europa gerealiseerd wordt door middel van de inzet van bio-energie. In Nederland is het geplande aandeel van bio-energie in de duurzame energieproductie in 2020 bijvoorbeeld zon 40 %.

Inhoud
In de gids zijn regelingen opgenomen van de Europese Commissie, nationale regeringen en regionale overheden. Daarnaast zijn fondsen opgenomen die door banken en andere financiële instituten beschikbaar worden gesteld.De volgende soorten financiële ondersteuning voor duurzame energie zijn opgenomen in de gids:· Investeringssubsidies (117)· Fiscale stimuleringsregelingen (9)· Terugleververgoedingen (20)· Belasting Vrijstellingsregelingen (2)· Braaklegpremies, geschikt voor energieteelt (4)· Third party financing / company participation (9)· Lage-rente leningen, beschikbaar gesteld door zowel publieke als private fondsen (27)· Meer dan 200 adressen van banken, fondsen en andere organisaties die duurzame energieprojecten financieren.

Een samenvatting van de gids kunt u vinden op het Internet: www.novem.org/biofinance. Ook zijn hier downloadable files te vinden met regelingen per land. De gids kan besteld worden bij:MHP Management & Secretary ServicesPostbus 127, 3950 AC Maarntel: (0343) 44 15 85fax: (0343) 44 19 36

Bron: Novem

Meer informatie
PricewaterhouseCoopers, de heer E. Hanekamp, tel (070) 3426045

Communicatie adviseur

Deel: ' Overzicht stimuleringsregelingen duurzame energie in Europa '
Lees ook